tisdag 27 augusti 2013

568 miljoner invånare i MENA 2025.


Befolkningsökning ökar vanligen efterfrågan på vatten inom alla ekonomiska sektorer: jordbruk, industri, hemmabruk.

MENA-regionen är den vattenfattigaste i världen med 6,3% av jordens befolkning och 1,4% förnybart färskvatten.

Befolkningen i MENA beräknas öka från 173,4-568 miljoner 1970-2025. 2001 385,6 miljoner och tillgången till vatten beräknas minska samma tid från 3.645-1.113 m3. 2001 1.640 m3.

Ett land betraktas riskera brist på ( water stressed) förnybart färskvattem med mellan 1000 m3 -1.700 m3 per person och år.
Mindre än 1.000 m3 per person och år betraktas som brist ( water scarced )

Tillgång till förnybart färskvatten per person och år samt befolkningsökning 1970-2025 i länder i MENA: 
 1. Algeriets vattentillgång per person och år minskar 1970-2025 från 1.040-331 m3.  Befolkningen ökar samma tid från 13,8-43,2 miljoner.
2. Bahrains 455-97 m3. 0,2-0,7 miljoner.
3. Egyptens 2.460-903 m3. Befolkning 35,3-96,2 miljoner.
4. Irans 4.770-1.555 m3 Befolkning 28,8-88,4 miljoner.
5. Iraks 10.304-2.392 m3. Befolkning 9,4-40,3 miljoner.
6. Israels 740-247 m3. 3-8,9 miljoner.
7. Jordaniens 555-103 m3. 1,6-8,7 miljoner.
8. Kuwaits 27-5 m3. 0.7-4,2 miljoner.
9. Libanons 1.944-896 m3. Befolkning 2,5-5,4 miljoner.
10. Libyens 302-72 m3. Befolkning 2,0-8,3 miljoner.
11. Moroccos 1.960-1.027 m3. Befolkning 15,3-40,5 miljoner.
12. Omans 416-5 m3. Befolkning 0,7-4,9 miljoner.
13. Qatars 901-129 m3. Befolkning 0,1-0,8 miljoner.
14. Saudi-Arabiens 418-59 m3. 5,7-40,9 miljoner
15. Syriens 7.367-1.701 m3. Befolkning 6,3-27,1 miljoner.
16. Tunisiens 800-327 m3. 5,1-12,5 miljoner.
17. Turkiets 5.682-2,356 m3. Befolkning 35,3-85,2 miljoner.
18. UAEs 877-44 m3. Befolkning 0,2-4,5 miljoner.
19. Yemens 648-103 m3. Befolkning 6,3-39,6 miljoner.

Mindre än 250 m3 förnybart vatten per person och år har Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libyen, Qatar, Saudi-Arabien, UAE och Yemen.

12 av världens 15 länder, som lider brist på vatten (water scarced ) återfinns i MENA.


Källa: http://www.prb.org/Publications/Reports/2002/FindingtheBalancePopulationandWaterScarcityintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx


Brist på vatten leder till att vatten måste importeras, migration och konflikter. Många konflikter kunde undvikas om MENA-länder tänkte mer ekonomiskt på tillgång och efterfrågan.

Hoppas att det inte blir något militärt angrepp mot Syrien. Kina och Ryssland vill inte delta i ett eventuellt anfall. De länder som tänker delta borde göra samma.


Droppe vatten
Många konflikter i världen
skulle kunna undvikas om
alla länder tog hänsyn till
efterfrågan och tillång på mark och vatten.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar