lördag 30 juli 2016

Halva jordens befolkning med vattenbrist 2030.

Visste du att:

 • ISLAM och nazism.

 •  Islam och nazismen samarbetade under Andra Världskriget. Islamska trupper deltog på nazisternas sida.
 • Det fanns en imamskola i Dresden under Andra Världskriget.
 • Det finns cirka 82.600 moskéer och bara cirka 40 kyrkor i Turkiet. Moskéerna har ökat med cirka 2.000 de senaste åren och kyrkorna minskat under lång tid.
 • Det finns inte en enda kyrka i Afghanistan. Den sista förstördes 2010.
 • VATTENBRIST: Halva jordens befolkning beräknas ha brist på vatten 2030.

 • Omkring 3/4 av grundvattnet i Saudi Arabien kommer från grundvattnet som minskar med cirka 5,1 km3 per år.
 • Mer än 85% av arabregionen anses vara förtorkad.
 • Genomsnittlig tillgång på vatten i arabländerna minskat från 4.000 - 1,233 m3/cap/år. 2050 beräknas 547 m3/cap/år.
 • Det finns vatten för ca 7,5 miljarder invånare globalt. Men används ojämnt. Vattenförbrukningen ökat med mer än det dubbla mot befolkningsökningen.
 • 700 miljoner i 43 länder har brist på vatten. 2025 1,8 miljarder ha absolut brist och 2/3 allvarlig brist. 
 • Halva jordens befolkning kommer omkring 2030 att leva i områden med hög vattenbrist.
 • Sub-Sahara Afrika har störst antal områden med brist på vatten mot något område.

 •  UNGA. Cirka 89 % av unga 10-24 års ålder i uländerna.

 • Fler unga i Afrika än Asien 2080.
 • Det var cirka 1,8 miljarder i åldrarna 10-24 globalt 2014. Historiskt högt. 89% i u-världen.
 • 9 av 10 unga i 10-24 års åldrarna lever i uländer.
 • Unga i Afrika i åldrarna 15-24 varit 226 miljoner. De ökar i u-världen med cirka 42% till 2030 och med 50% till 2050.
 • 2080 beräknas det vara fler unga i Afrika än i Asien, som beräknas minskas till cirka 619 miljoner 2060 från cirka 711 miljoner 2030. 
 • ÄLDRE. Cirka 70% av äldre globalt i uländerna.

 • Det är cirka 1,6 miljarder 65-80 års ålder globalt. 70% i u-länderna.
 • I Afrika ökar antalet invånare över 65 års ålder från cirka 40,6 miljoner 2015 till 150,5 miljoner 2050.
 • Cirka 7% av Afrikas befolkning är äldre än 65.
 • Cirka 17% av jordens befolkning över 65 års ålder 2015.
 • 1 av 6 över 65 års ålder i mer utvecklade länder.
( un.org development, un-popFacts_2015, US Census Bureau Report 2014, UN report 2014, UN Arab human development report)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar