måndag 27 juni 2016

Folkomröstning om invandringen till Europa.

Mer problem ställer frågan om folkomröstning i Europa på sin spets.


Problem med invandringen till Europa gör det aktuellt att ställa frågan, om det inte skulle behöva ordnas en folkomröstning om invandringen till Europa.
Om det är så svåra problem med bara någon promille av alla flyktingar till Europa, hur skulle det bli med ännu fler?
Det kommer 1 miljon av 60 miljoner hit. Skulle ju inte gå om alla 60 miljonerna kom hit.
Det finns redan cirka 45 miljoner muslimer i Europa. Kan de bli 100 miljoner och ändå fler utan allvarliga konsekvenser?

Annat behövs.
Om invandring är förutsättning för utveckling borde de länder, som tar mest flyktingar utvecklas. Men de utvecklas inte. Det är tydligt, att annat behövs.

Pengar hjälper inte och har inte hjälpt. Ömsesidigt samarbete.
Pengar inte hjälpt. Pengar hjälper inte. Det ges och har getts bistånd i decennier från iländer till uländer och pengar skickats hem från migranter. Men ingen utveckling har skett. Bara blivit migration och värre både i uländerna och i iländerna.
 Europa kan ju inte både ha ansvar för ökande antal migranter och kanske en majoritet muslimer och samtidigt för deras länder.
Varje land måste ansvara för sitt. Samarbete ska vara ömsesidigt.

Varje land ta ansvar.
Samma socioekonomiska regler gäller för varje land oberoende vilket. Tas inte hänsyn till socioekonomi, naturtillgångar och folkhushållning blir det ingen utveckling.
Det är inte iländer, som behöver utvecklas, det är uländerna, som måste. Ändring måste komma inifrån varje land och varje land ta ansvar för sina invånare.

En folkomröstning skulle behövas.
Om inget annat hjälper, kunde en folkomröstning klargöra, om det här är det, som Europas folk vill och om de tycker, att det är bra för Europa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar