torsdag 3 september 2015

Forna kolonialländer nu koloniserade.

Förr stred befolkningar i koloniserade länder på olika fredliga och krigiska vis mot kolonisatörerna och blev nationalhjältar som Gandhi, Zulukrigare, Mao-Mao-rörelsen.

Nu flyr folk i mängder till de forna kolonisatörernas länder

De kommer från länder, som erövrats av islam från 600-talet och framåt.

Politiker vill sprida det till alla länder i Europa. 

1.000 blir snabbt 10.000 som blir 100.000 och 1.000.000 och 10.000.000 och mer per land.

Europa pressas att ta ansvar.

Arabstaterna har inte byggt upp någon militär som kan stoppa krigen. Arabstaterna har inte visat något ansvar som kunde förväntats.

Bistånd har inte lett till något. 

Situationen bara förvärrats med krig, slum, sjukdomar, matbrist och vattenbrist. Inga utsikter till förbättring ju fler som kommer.

Arabstaterna har undgått krav på att ta ansvar. Dags att de avkrävs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar