onsdag 2 september 2015

Är EU till för Europa eller världen?

Hur många ska komma till Europa? När tar det slut? Ska Europa bli islamskt? Vad för ansvar tar Afrika och Asien för sina folk?


Vad för framtid väntar Europa?

  • Det är 1,8 miljarder mellan 10-24 år i världen enligt UNFPA. Det väntas öka.
  • I Europa cirka 740 miljoner invånare.
  • I Afrika cirka 1.031.000.000. Det ökar till cirka 4.165.000.000 cirka 2099.
  •  I Asien 4.165.000.000 miljarder. Det ökar till cirka 5.168.000.000.
  • I Europa cirka 740 miljoner invånare medan i Afrika och Asien cirka 5.196.000.000.
  • 2050 kan det globalt bli 9-10 miljarder och 2100 7-11-17 miljarder invånare. Beroende på förhållandena.

Hur långt ska EU:s ansvar gå och hur långt andras? Inte rimligt att EU ska ta ansvar utanför Europa. Staterna utanför EU måste ta ansvar för sina befolkningar. Som Europa för sina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar