söndag 16 augusti 2015

Tala om befolkningsökning. Vart går biståndet?

Skulle det inte befolkningsbegränsas?

Var det inte befolkningsöverskott?
Var det inte överkonsumtion?

Om u-länder inte klarar sig nu, hur ska de klara sig 2050 och 2100 som befolkningarna ökar?

Matbrist har inte minskats med tillfälliga lösningar. Inget kan ersätta vatten.

Vart gick biståndet?

Vatten tar slut, jordar torkar och det blir brist på mat om varje land inte tar sitt ansvar utan istället lämnar till andra. Vatten och jord är inte oändliga resurser.

Det är ingen migration till arabstater från Europa. 

Bara migration från arabstater till Europa. Motsägelsefullt att etablera islamskt när man flytt och att tillåta att det byggs när ingen vill till ett islamskt land från Europa.

Befolkningsökning 2015-2050-2100.

( Källa: populationpyramid.net ) :

Afghanistan : 32.106.000. 56.551.000. 59.248. 000

Eritrea : 6.737.000. 15.373.000. 21.760.000

Kenya : 46.748.000. 97.172.000. 180.423.000

Demokratiska Republiken Kongo : 81.215.000. 168.553.000. 262.134.000

Nigeria : 183.523.000. 440.000.000. 913.983.000

Somalia : 11.122.000. 27.075.000. 53.965.000

Afrika: 1.312.142.000. 2.393.174.000. 4.194.577.000

Mindre utvecklade länder utom Kina: 4.977.203.000. 7.085.515.000. 8.462.323.000

Minst utvecklade länder: 1.049.413.000. 1.944.011.000. 2.927.745.000

Världen: 7.324.782.000. 9.550.944.000. 10.853.848.000.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar