måndag 24 augusti 2015

Korset eller bönemattan. Krig igen i Europa?

Ska det bli krig igen i Europa? 

Byggs det upp motsättning mellan islam och kristna, mellan islam och Europa, mellan olika islamska grupper i Europa? 

Kan krigen i den islamska världen spridas till Europa? Kan det bli krig i Europa som nu i den islamska världen med ISIS och annat?

Sprids konflikterna hit? Byggs det upp liknande förhållanden, som leder till krig? 

Ska bistånd ges till länder som inte utvecklas utan krigar? Har bara blivit värre trots bistånd.
Det krävs alltså annat. Måste krävas ansvarstagande och respekt för FN - stadgan, för fred, för utveckling och bättrade förhållanden.

Europa måste förbereda sig och skydda sina gränser för att bevara freden och välfärden.

Det verkar naivt att tro på en förändring. Men utveckling kan börja med de naivaste förhoppningar.

Det är naivt att tro att risken inte finns att kriserna i världen sprids och att hela Europa hamnar i krig om inte Europa skyddar sig och krigen i världen stoppas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar