tisdag 26 maj 2015

Vad vill Europa?

Alla är emot krig, ändå blir det krig. Ingen vill vara fattig, ändå finns det fattigdom och fler fattiga globalt än någonsin. Ingen vill ha diktatur, ändå blir det diktatur. Så vad fattas? Tur att det en gång byggdes kyrkor i Europa och inte moskéer. Hur hade Europa varit annars? Inte svårt att föreställa sig. Men vad sker nu?

Är det avtal och följs av båda parter eller tvång och följs bara av ena parten?  Det hänvisas ofta till avtal när det gäller anledningen till att medborgare från islamska länder och som vill ha respekt för islamskt flyttar till Europa. Vem gynnar avtalen och inte? Gynnas båda parter lika eller bara den ena? Kan avtalen ändras eller avstås från att teckna eller är det tvång?
 Varför sker ingen utveckling i de länder, som folk flyttar till Europa från och vill ha respekt för islamskt i Europa? Är det inte ett krav i avtalen, att utveckling ska ske i islamska länder?
 Som demokrati, jämlikhet, social välfärd. Det saknas och har bara blivit värre och värre och sprids.
Är det en börda eller berikande med inflyttning av så många personer från islamska länder och med islamsk tro, som kommer till Europa och till Sverige?
Det påstås ofta att det är en tillgång. Påstås även att det är en börda och att fler länder ska dela på de, som kommer till Europa i sådana mängder som sker. Skylls på det ena och andra. Vilket är det?
Är det utbildade eller outbildade, som kommer till Europa? Ibland påstås att det är utbildade och ibland att det är outbildade.
Är det för att bygga Sverige och Europa det kommer så många från främst islamska länder och med islamsk tro till Sverige? Ibland påstås att det är för att bygga och ibland för att få skydd. Är det inte utbyggt? Vad ska byggas i väl utbyggda och fungerande länder? Hur många hade kommit utifrån Europa om Europa inte varit utbyggt som det är?
Är det åldrande befolkning eller för mycket invandring till Europa? Ryssland eller annat?
Det skylls på det ena och andra. Inhemskt eller inte? Vilket är det?
Är bättre ekonomi ett incitament för att folk från arabstaterna ska flytta in i andras länder? Kan arabstater inte sköta ekonomi? Varför har inte arabstaterna bättrat sin ekonomi? Med så stora oljeinkomster till exempel?
Vad gör arabstaterna åt sin ekonomi? Hur sköter de sina länder? Kan väl sköta ekonomi och sociala frågor likaväl som andra?
Migration ändrar ju inget till det bättre vare sig i uländerna eller i-länderna. Bara ökar och ökar medan uländernas befolkningar ökar med uppåt 80 miljoner om året.
Har arabstaterna och muslimska länder ansvaret för sina länder eller har Europa?
Europa har byggts upp efter två världskrig. Samma har Japan och Kina och Ryssland. Arabstaterna har fått bistånd i decennier. Ändå ska de ha mer utan ände och folk migrerar från de länderna till Europa och bygger moskéer.
 Varför tar de inte ansvar för sina länder? Istället förvärras de bara och kräver stöd och ökande år efter år. Problemen är självförvållade. Inte undra på att de är som de är.
Är det skydd eller imperialism? Varför byggs det moskéer, om det kallas flykt från islamska stater? Vad är moskéerna i Europa till för? Finns ju mängder i islamska länder.
Är det invandring eller flykt? Ibland kallas det invandring och ibland flykt. Vilket är det?
Är det solidariskt eller osolidariskt att kräva att andra ska dela på något man ser som en börda och själv påtagit sig. Är det rättvist att inte ändra sin politik och istället kräva att andra ska?
Islam eller demokrati? Vilket gäller det? Det gäller islam eller demokrati. På annan väg än militärt. Mer framgångsrikt än någonsin. Finns ju krafter i den islamska världen, som även krigar för att få makt både lokalt och globalt och med siktet på Europa särskilt. Litet eller inget görs av islamska länder för att stoppa. Ingen vill samarbeta med den andre.
Europa ett mål och utsatt. På fredlig väg som krigisk. Idag som så många gånger förr i Europas historia. Historien upprepas. Hur ska det sluta nu? 
Det var ingen invandring till Sverige och övriga Europa från Afrika, Mellan-Östern och Central-eller Bortre Asien på 1000-talet till 1900-talet. När levnadsförhållandena var andra än efter Andra Världskriget. Byggdes inga moskéer som från sent 1900-tal i Europa.
Vad vill Europas folk? Hoppas att demokrati vinner. Men det verkar långt borta.
Måste ändras på.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar