lördag 29 mars 2014

Krig, erövringar, expansion, nedgång och ond bråd död i den islamska världens och samtidens historia.

  Många krig och mord i islams historia.

  Profeten Muhammed från 610-632. Kortfattat om konflikter och strider. 
 • År 610 trädde den muslimske profeten Muhammed 40 år gammal fram. 
 •  Det blev motsättningar mellan hans anhängare och Meckaborna. 
 •  622 utvandrade han med sammanlagt 75 anhängare till Medina, dåvarande oasen Jathrib. De tilldelades jord, men var okunniga i skötsel av jordbruk och påbörjade räder mot karavaner. Det utvecklades till ständiga strider och ledde till att Muhammed och hans anhängare blev herrar över hela Arabien.
 •  Han vann en första väpnad konflikt och eliminerade motståndarna hemma i Medina. Stammarna i Medina anslöt sig. De som inte gjorde tvingades emigrera eller massakrerades. Besvärliga motståndare som t.ex. en satirisk poet mördades. 
 • 630 övervann han Meckabornas motstånd och krossade deras avgudar. Det fick enligt hans lära bara finnas en Gud och Muhammed var hans profet. Stammar från hela Arabien anslöt sig. Även från Jemen och Hadramaut långtifrån. Det slöts fred och bildades förbund.
 •  632 var hela Arabien i hans makt.
 •  I juni 632 drabbades han av sjukdom och dog drygt 60 år gammal.
  Kaliferna, efterföljarna. Kortfattad framställning.
 • Förste kalifen. Abu Bakr 573-634. Muhammeds svärfar. Kalif 632-634. Dog under ett fältslag mot Syrien.
 • Andre kalifen. Umar ibn al-Khattab 586-644. Kalif 634-644. Mördad 644 av en persisk slav.
 • Tredje kalifen. Usman (Uthman) ibn Affan (570-656).  Kalif 644-656. En koranöversättning av honom ledde till uppror mot honom. Mördades 656 efter att hans hem omringats av upprorsmän. 
 • Fjärde kalifen. Ali ibn Abi Talib. Kusin till profeten Muhammed och gift med hans dotter Fatima. Mördad 661 under morgonbön i moskén med ett förgiftat svärd.
 • Kalifen Ali och hustrun Fatima hade sönerna Hassan och Husein. Husain försökte återta staden Kufa som varit faderns stödort. Omajjadgeneralen i Kufa besegrade Husain, som halshöggs. Den islamska riktningen Shia (partiet)  bildades med Husain som martyr. Shiamuslimer ser Ali som rättmätig kalif som varande släkting till profeten. 
 • 751 Abbasidiska dynastin. Omajjaderna förlorade och Abbas, Muhammeds farbror utropas till kalif. Det ogillades av anhängare till Alis ättlingar varför det bildades olika shiariktningar, vilket skapade svårigheter för islams enhet. 
  Några viktiga strider och årtal under Muhammeds tid.
 • 624 Badr. Seger för Muhammed mot Mecka.
 • 625 Uhud. Förlust för Muhammed,. Många muslimer dödades och Muhammed själv skadades. Muslimerna förlorade 70 man och Meckas armé 45-50. Bl.a. Khalid ibn Walid ledde Meckas armé mot Muhammed. Han övergick senare till Muhammed..
 • 627 Medina.
 • 628 Khaybar. Muhammed besegrade invånare i den judiska staden Khaybar, som länge legat i konflikt med arabiska stammar i området. Invånarna i staden fick bo kvar, men kalifen Umar fördrev dem.
 • 630 Tabukexpeditionen. Med 30.000 man gick Muhammed mot Bysans. Enligt islamsk historieskrivning stannade han vid Tabuk. Bysans trupper kom aldrig. Konflikt med Bysans började med det. Många arabstammar övergick till Muhammed. Den islamska staten utvidgades.
 • 630 Mecka intogs utan motstånd. 
 • 632. Muhammed företar "den stora pilgrimsfärden" till Mecka. 
 • 632 Muhammed insjuknar och dör i juni 632. 
  Islam utvidgas. Några strider och erövringar.

 •  632 al-Hira huvudstad i Persien erövras av fältherren Khalid ibn al-Walid.
 •  633 Khalid ibn Walid intar al-Hira i Irak/Persien.
 •  634 angriper muslimerna Syrien, Palestina och Jerusalem. 
 •  635 tas Damaskus. 
 •  636. Bysans kejsare besegras vid floden Yarmuk.
 •  636-637 Slutet för sasanidiska riket, Persien. Nihavand och Qadisiya angreps. Påbörjan av islams expansion österut. Kung Jazdegerd III kung utan makt.
 •  637-638 Jerusalem föll.
 •  637 Ktesifon, Persiens huvudstad föll. 
 •  639 Egypten erövras av den muslimske fältherren Amr. 
 •  642 Nihavand i Persien föll.
 •  649 Cypern erövras.
 •  651 Jazdegerd III av Persien mördas. Hela Persien låg öppet för kalifen.
 •  653 Medelhavet arabiskt. 
 •  655 " Tremastslaget " om Medelhavet. Hela Medelhavet låg öppet för islam.
 •  657 Siffin. Strid mellan kalifen Ali och guvernören i Syrien Muawiya om kalifvärdigheten. Slutade med skiljedom.Islam uppdelades i shia och sunni. 
 •  670 Tunisien intas.
 •  698 Karthago intas.
 •  709 Bukhara intas.
 •  711 Spanien intas av berberhövdingen Tariq ibn Ziyad med 8.000 man. Han fick förstärkningar med 5.000 man och intog Cordoba och Toledo.
 •  712 Musa ibn Musair, guvernören över Ifriqiya, som lagt under sig hela Maghreb kommer efter till Spanien. 
 • 732 Poitiers, Tours. Karl Martell stoppar islamsk expansion in i Väst-Europa och Frankerriket. Martell hade c:a 6.000 man och muslimerna, umayyaderna 40.000 under Abd ar-Rahman, som dödades vid slaget.Ibland ses slaget som en av många muslimska räder in i Väst-Europa från Spanien.
 •  740. Uppror i Nord-Afrika, som spreds till Spanien.
 •  750 Umayyaderna störtades av abbasiderna vid Zab.
 •  751 Talas. Samarkand. Seger för muslimerna över kineserna.
 •  777 Algeriet intas. Ibn Zustam.
 •  868-905. Tulunider den första islamiska dynastin i Egypten.
 •  878 erövrar tuluniderna Syrien och Palestina.
 •  905 Abbasiderna återerövrar Egypten.
 •  909-1171 styrde fatimiderna Nord-Afrika. Med namn från profeten Muhammeds dotter Fatima, Zarah.  
 • 1031 Kristna störtade det arabiska Spanien och förklarade det omajjadiska kalifatet upplöst.
  Djingis Khan och Timur Lenk.
 • Djingis Khan c:a 1162-1227 upprättade det mongoliska väldet. Schamansk religion. Det största väldet i världshistorien. Sträckte sig från Asien till Europa. Beräknas att 6-7 miljoner människor dödades under erövringarna. Cirka 2% av jordens dåvarande befolkning på c:a 300 miljoner.
 • Timur Lenk. 1336-1405. Ville upprätta Djingis Khans välde. Kallade sig "Islams svärd. " Tvingade Djingis Khan släkt, Borjiginer att omvända sig till islam. Cirka 15 miljoner dödades under hans fälttåg. Cirka 5% av jordens dåvarande befolkning på cirka 340 miljoner. Såväl kristna som muslimska som andra. Timur Lenk brände stora städer som Isfahan, Delhi, Bagdad, och Damaskus. Deras manliga befolkning massakrerades och deras bördiga mark ödelades.
 Det Osmanska Riket.
 • Mamlukerna (mamluk arab.'slav') tog makten i Egypten omkring 1200-talet. De användes som slavsoldater och livvakter. Muslimer fick inte tas som slavar. Slavarna indoktrinerades i islam. På 1200-talet tog de makten i Egypten ända till Osmanernas erövring 1517.
 • 1299 Osman 1 tog Anatolien, den turkiska halvön.
 • 1324 togs Bursa. Det var slutet för det bysantinska riket.
 • 1326 Orhans armé bestod av janitsjarer, slavkrigare. Muslimer fick inte tas som slavar. Istället togs kristna barn, som indoktrinerades i hårdför islam. De spred skräck i den ickemuslimska befolkningen.Systemet upphörde på 1700 talet.
 • 1354 landsteg Orhan på den gallipoliska halvön. 
 • 1356 togs staden Gallipoli av Süleyman. Erövringen av Balkan kunde påbörjas. Riket sträckte sig från Alger till Bagdad och Baku, Kaspiska havet och Persiska viken och från Budapest, Thessaloniki, Aten. Till Baku och Bagdad. Till Mekka och till Zeila i norra Somalia.
 • 1683. Slaget vid Wien. Efter förlusten för osmanerna vid slaget vid Wien började det osmanska riket att förlora sin makt. 
 • Osmanska riket upphörde helt efter Första Världskriget.
  Islamsk människosyn.
 • Kvinnor hamnar enligt islam i helvetet. Paradiset är för män.
 • Det islamska väldet präglades av slaveriet.
 • Slavar arbetade i gruvor och i städerna som hantverkare.
 • Elittrupperna i de muslimska länderna från och med 800-talet bestod av slavar.
 • Tuluniderna i Egypten t.ex. hade mamluker (slavsoldater) i Fustat på 24.000 man från turkiska områden och 40.000 från Afrika.
 • Abd al Rahman III i Cordoba hade 6.300 slavinnor i harem vaktade av eunucker. Fatimiderna i Egypten hade 12.000. 
 • Slavar togs från bland annat slaviska, turkiska områden och från Afrika.
 Olika syn på mänskliga rättigheter.
 • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 • Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1:a : Alla människor är underordnade Allah och Abraham. Artikel 24 och 25: Sharialag ligger till grunden för Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna.

     
     ( Översiktlig framställning. )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar