fredag 4 oktober 2013

Quo Vadis Europa?

Global obalans.

  • En miljon färre inhemska invånare i Europa per år.
  • Ett-barns politik i Kina.
  •  5-11 barn per familj i fattiga och folkrika länder i Afrika.
  • 4 miljarder invånare i Afrika 2100.
  • 30% fler muslimer globalt 2030. 2,2 miljarder 2030. 1,6 miljarder 2013.
  •  C:a 80 miljoner fler invånare globalt i världen per år. Omkring 80-85% av ökningen i uländerna.
  • Stora kulturområden minskar befolkningen.
  • Migration från muslimska länder till icke-muslimska. Inte från ickemuslimska till muslimska.
  • Biståndspengar till ingen nytta medan befolkningarna och behoven bara ökar och ökar.
  • Medan Europa och andra ger bistånd till muslimska länder, bygger Saudi-Arabien och andra moskéer i Europa och övriga väst för sina pengar. Istället för att använda till bistånd till behövande arabstater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar