onsdag 21 augusti 2013

Ensamkommande överskott.

Antalet ensamkommande barn har ökat de senaste åren. Hur många som får uppehållstillstånd varierar från år till år. 2012 beviljades uppehållstillstånd till 65% av de ansökningar som behandlas av Migrationsverket.
Under 2012 sökte 3578 ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige genom Migrationsverket. De flesta av dessa kom ifrån Afghanistan och Syrien. År 2011 var siffran för ensamkommande barn 2 657. De senaste åren har antalet ensamkommande barn ökat från ca. 2% till ungefär 10% av det totala antalet asylsökande.
Migrationsverket,  migrationsinfo. se

Flickor får inte lämna muslimska länder utan manlig släkting
som sällskap. Män ses som försörjare. Flickor hålls strängt i hemmen.
Flickor aborteras i hög grad. Olika metoder.
En orättvisfråga som inte åtgärdas utan sprids till Europa.
Följden blivit ett överskott på män.
Oacceptabelt att regeringar i Europa godtar.
Öveskottet på muslimska män i en värld med största delen
av invånarna i uländerna som är unga under 24-30 år
och med låg medellivslängd kommer till Sverige och formar ett historiskt överskott på män.
Kanske även minskad medellivslägd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar