måndag 19 augusti 2013

Bistånd till vilken nytta?

Trots bistånd till uländer, internationella avtal om förändring till jämlikhet,utveckling,organisation för barnbegränsning,hjälp med medicin och teknik,har det blivit kraftig befolkningsökning,ökad fattigdom,många allvarliga konflikter och alltmer migration.

- "Den globala befolkningen väntas öka från 7 miljarder till 9,3 miljarder till 2050 och befolkningarna i de 48 minst utvecklade länderna kommer att mer än dubblas och nå 1,7 miljarder. Nästan all nettoökning på landsbygden i utvecklingsländer och i många av dem ökar antalet som lever i fattigdom." (Unfpa)

Undernärda globalt:
210102010-2012 868million (12%)2007-2009 867million (13%)
2004-2006898million (14%) 1991-2001 919million (15%)
1990-19921000million (19%)(FAO.)

http://www.unfpa.org/pds/poverty.html
http://www.fao.org/hunger/en/
Source: FAO

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar