söndag 27 januari 2013

Stockholms Län fem miljoner invånare år 2113?

Blir cirka 4 miljoner invånare i Stockholms län omkring år 2063 och cirka 5,6 miljoner invånare omkring år 2113 om nuvarande trend fortsätter med 35.000 fler per år.
Stockholms Län beräknas enligt Stockholms Stad öka med 35.000 invånare om året. Blir 350.000 fler om 10 år.
Slussen i Stockholm måste byggas om för att klara trafiken och beräknas bli klar 2022.
Tio år efter det har länet ökat med ytterligare 350.000 om nuvarande trend fortsätter. Klarar Slussen det? Eller måste den byggas om igen? Hur många gånger måste Slussen byggas om? Kommer befolkningökningen att fortsätta i samma takt utan slut? Måste byggas om vart tionde år i så fall? 5 ombyggnader på 50 år? 10 på 100 o.s.v?
Tillväxt av storstäder är ju en global företeelse.
Inte bara Stockholm som växer. Hur länge klaras försörjningen? När det inte går längre kanske familjeplanering och begränsning av immigration är det enda, som kan hejda utvecklingen?
 Jordens resurser minskar ju globalt med ökad vattenbrist och odlingsbar jord per person och år enligt FN.
Vattnet riskerar att bli bristvara för alla. Inte bara i vissa områden. Sådan befolkningsökning det är globalt.
Omkring år 2025 beräknas de flesta av jordens invånare lida katastrofal brist på vatten.
76% har brist idag och 5.000 m3 vatten per person och år. 35% beräknas ha mindre och ända ner till katastrofal brist. 10.000 m3 per person och år krävs för god tillgång.
(Shiklomanov. World water resources.)
excellent dynamic water picture material
Katastrofal brist på vatten
för de flesta på jorden
omkring 2025.

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik--Stadsmiljo/Kollektivtrafik-gang-och-cykel-i-fokus-under-Slussens-ombyggnad/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar