onsdag 23 januari 2013

Otrolig befolkningsökning i sub-Sahara Afrika.

Kraftig befolkningsökning i sub-Sahara Afrika. 2100 beräknas befolkningen där uppgå
till omkring 4,2 miljarder invånare.
I världen beräknas år 2100 cirka 10,1 miljarder invånare globalt. 9,3 miljarder omkring 2050. Europas befolkning beräknas minska med 20% och U.S.A.s öka med 26% till 2100.
I de länder som minst behöver det ökar befolkningen mest.
Mesta befolkningsökningen äger rum i länder, som betecknas med ett u i förstavelsen. Uländerna. Utvecklingsländerna och Utflyttningsländerna.
- "Between 2011 and 2100, the population of high-fertility countries, which includes most of sub-Saharan Africa, is projected to triple, passing from 1.2 billion to 4.2 billion. During the same period, the population of intermediate-fertility countries, such as the United States, Mexico and India, will increase by just 26 per cent, while that of low-fertility countries, which includes most of Europe, China and Australia, will decline by about 20 per cent."
Hur klaras det?
Hur klaras försörjningen för så många? Hur ska Afrika klara? Hur ska Europa? Finns begränsade
resurser. Räcker till alla? Kan inte hjälpa mer och mer. Måste ändra i berörda länder.
Krävs reformer.
Kina har kunnat få kontroll. Önskvärt att Afrika får samma. Kräver samarbete.
Internationellt stöd.
Det kommer att påverka Europa och övriga iländer. De egna försörjningsmöjligheterna riskeras. Måste hjälpa vare sig man vill eller inte. FN gör mycket bra. Men mer verkar nödvändigt. Mer krav måste också ställas på varje enskilt land, som riskerar överbefolkning.

http://www.unfpa.org/pds/trends.htm

Lagos
Lagos Nigeria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar