fredag 2 november 2012

Överskott på pojkar i Asien. Flickor aborteras.

Pojkar födda per 100 kvinnliga  i Kina (Mainland) ( 2009)(118,1), Azerbaijan (2009) (117,6), Armenien  (2008)(115,8), Georgien (2006) (111,9), Montenegro (2005-09) (111,6), Albanien (2008) (111,5), Vietnam (2010)(111,2), Indien (2006-08) (110,6) och Pakistan (2007) (109,9).

Fyra länder med 43% av världens befolkning  2005 har överskott på män. Kina, Indien, Pakistan och Bangladesh. Årligen saknas 1,5 miljoner flickebarn i världen från födseln.
 
Asia and its male majority
With an overall sex ratio almost stable – close to 105 throughout the time from 1950 until
2005 – Asia has long had the highest proportion of males in the world. In 2005, the
estimated overall sex ratio was of 107.5 males per 100 females in India, as against 106.8 in
China, 106.0 in Pakistan and 104.9 in Bangladesh – four countries that accounted for 43 per
cent of the world’s population in 2005 .
I Ost-Asien är kvinnor däremot i majoritet. Söder om Kina, öster om Indien, väst om Nya Guinea och norr om Australien. 2005 motsvarande i Afrika och Oceania.
 
Det hade varit 163 miljoner fler flickor i Asien 2005 om födslotalet varit samma som på andra håll globalt.
If its overall sex ration was the same as observed elsewhere in the world, in 2005 Asia’s
population would have comprised of about 163 million more women than reported. The
region’s female-to-male demographic gap has therefore more than tripled between 1950 and
2005. 
Underskottet på kvinnor i Asien ökade från 7,6% till 8,5% 1950-2005.

Sex Ratio at Birth in the Most Affected Countries
Country/YearSex Ratio at Birth
China (Mainland) (2009) 118.1
Azerbaijan (2009) 117.6
Armenia (2008)115.8
Georgia (2006)111.9
Montenegro (2005-09)111.6
Albania (2008)111.5
Vietnam (2010)111.2
India (2006-08)110.6
Pakistan (2007)109.9


Note: Sex ratio at birth (SRB) is the balance of male to female births, generally expressed as the number of male babies born for every 100 female babies born. The normal biologic range is 102-107 males born for every 100 females.
Source: Christophe Guilmoto, "Sex Imbalances at Birth: Trends, Consequences, and Policy Implications," accessed at www.unfpa.org, on May 30, 2012


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar