måndag 26 november 2012

Landgrabbing. Rika länder tar maten från fattiga.

Landgrabbing, att länder som är rika länder tar över jord i fattiga länder.  Rika länder tar därmed maten från fattiga.

Kina, Indien och SaudiArabien har den senaste tiden tagit över en yta lika stor som Frankrike eller 20-50 miljoner hektar främst i södra Afrika för egen produktion av mat och biobränsle. Omkring en miljon arbetare från Kina arbetar med det i Afrika.
Äganderätt existerar knappt som begrepp för befolkningen på Afrikas landsbygd.
De har inte papper på att de äger jorden där de bor. Blir lätt för rika länder och företag att ta över. Det strider mot FNs ESK konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
I Afrika producerar 80% av kvinnorna maten, men äger endast 1% av marken.
FAO, FNs livsmedels och jordbruksorganisation har tagit fram riktlinjer för att förbjuda landgrabbing.
http://thewatchers.adorraeli.com/2011/05/30/african-land-grab-could-lead-to-future-water-conflicts/
http://www.fian.se/arbetsomraden/fragor-vi-driver/land-grabbing/
http://www.fian.se/nyheter/landgrabbing-ar-ett-brott-mot-manskliga-rattigheter/


 
Dar es Salaam. Tanzania.  Drygt 3 miljoner invånare 2009.
Lagos. Nigeria C:a 24,6 miljoner invånare 2015.
(UNFPA 1999,2001)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar