tisdag 13 november 2012

Presidentens Kenya.

77% ökning av befolkningen i Kenya åren 2007-2050. Hemlandet för Amerikas nuvarande presidents far.December 2011- Kenyas befolkning ökar snabbt och har mer än tredubblats åren 1969-2009 från 10,9 miljoner till 38,6 miljoner. Även om fertiliteten sjunker från 4,6 barn per kvinna till 3,7 till 2030 beräknas befolkningen öka till 65,9 miljoner 2050. Det innebär en ökning med 77%. Levnadsålder 53. 42% under 15 års ålder. 2% över 65.Uppochnervända världen. 
Den  inhemska befolkningen i Europa minskar. Uländernas befolkningar ökar trots att de borde hållas på annan nivå. Det liknat uppocnervända världen.
I-länder som uländer bär undergång i sina sköten.
Bistånd, immigration och internationella möten på högsta nivå politiskt och vetenskapligt har inte kunnat hindra försämringar. Istället har problemen ökat och mer än fördubblats. För både i-som uländer. Båda står inför oöverstigliga problem, som kan hota deras framtid. Sker en del förbättringar, men inget som ändrar helheten. Hur ska det sluta?
Mänskligheten vägrar att se problemen och göra något konstruktivt och genomgripande, som verkligen ändrar.
Att se motsättningar är hittills större än vilja till samarbete. Alla har intresse av att överleva. Som nation och individ. All har rätt till ett bra liv. Kan inte koncentreras till en kontinent och några få länder. Klarar inte alla, som vill ha försörjning. Resurserna räcker inte mer i den än i andra länder och kontinenter. Varje nation måste inse och ta sitt ansvar.
       
         Kenya. (2007-2050):
 • Befolkning 2007 37 miljoner
 • Beräknad befolkning 2050 65 miljoner.
 • Procentuell beräknad befolkningsökning 2007-2050. 77%
 • Barnadödlighet per 1000 födda.77
 • Total fertilitet 4,9
 • Procent befolkning under 15 år 42%
 • Procent befolkning över 65 2%
 • Beräknad levnadsålder ( år) 53
 • Procent av befolkning i åldrarna 15-49 med HIV/AIDS, 2005/2006. 6,1
 • Procent gifta kvinnor, som använder preventivmedel 39
 • GNI PPP per capita (US$) 1,300
 • Procent stadsbefolkning 19
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2011/kenya-population-data-sheet-2011.aspx
http://www.prb.org/Articles/2008/kenya.aspx
                                                           

    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar