lördag 10 november 2012

Födslotal i Sverige och Europa. Muslimer och ickemuslimer

Europas befolkning minskar till förmån för andra länders. Muslimer ökar i Europa. Statistiken nedan visar till del. Är troligen i underkant. Differensen mellan muslimsk barnafödande och ickemuslimskt i Sverige ändras något från 0,8 till 0,5.

Fertilitet i Sverige 2005-2010 Muslimer 2,5 per kvinna. Icke muslimer 1,8. Differens 0,8.
Fertilitet i Sverige 2025-2030 Muslimer 2,3. Ickemuslimer 1,8. Differens 0,5.
Baserat på 25 länder i Europa är födslotalet 2,2 per muslimsk kvinna och 1,5 per ickemuslimsk.
2025-2030 väntas födslotalet för muslimer i Europa minska till 2,0 och öka för ickemuslimer till 1,6%.
http://www.pewforum.org/future...

Muslimer i Sverige 1990 147.000 1,7%. 2010 451.000 4,5%. 2030 993.000 9,9%.
Schweiz 2,2%. 5,7% 9,9%. Finland bara (?) 0,2%. 0,8%, 1,9%.Tyskland 3,2, 5,0, 7,1%.
Grekland 2,5. 4.7. 6,9%.
Muslimer i Europa cirka: 1990/2010/2030 29,7 miljoner. 44,1 miljoner. 58,2 miljoner.
Procentandel muslimer i Europa: 1990 4,1%. 2010 6,0%. 2030 8,0%.
http://features.pewforum.org/m...

Jämförelse Tyskland/Etiopien 2010-2050.
Tyskland bef. vid mitten på år 2010, 82 miljoner. Etiopien 85 miljoner
Tyskland bef. 2050 cirka 72 miljoner. Etiopien 174 miljoner.
http://www.prb.org/Publication...

83 miljoner fler invånare i världen per år. Bara en miljon i iländerna.
http://www.prb.org/Articles/20...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar