fredag 30 november 2012

Fattigdom i Sverige.


Enligt SCB och EU löper 14% i Sverige risk att hamna i fattigdom enligt EUs gränsnivå för fattigdom. Det motsvarar 1,3 miljoner personer.         

Ungefär var sjunde person, 14 procent, har en disponibel inkomst som enligt EU:s definition gör att de lever i risk för fattigdom. Det motsvarar drygt 1,3 miljoner svenskar. Detta visar data från SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

  • Det är vanligare att unga vuxna och de allra äldsta har en disponibel inkomst som medför risk för fattigdom.
  • Åldersgruppen 55–64 år har lägst andel med risk för fattigdom.
  • Det är vanligare att ensamstående har en inkomst som medför risk för fattigdom än att sammanboende har det.
  • Allra vanligast är risk för fattigdom bland ensamstående med barn.
  • Drygt var tredje ensamstående med barn har en disponibel inkomst som innebär risk för fattigdom jämfört med knappt en av tio sammanboende med barn.
  • Personer med utländsk bakgrund lever i större utsträckning i risk för fattigdom än de som har svensk bakgrund. Drygt var fjärde person med utländsk bakgrund lever i risk för fattigdom jämfört med drygt var tionde med svensk bakgrund.
  • Det är också vanligare att personer med kortare utbildning har en inkomst som medför risk för fattigdom jämfört med personer med längre utbildning.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344406.aspx
SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC
Andel som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten, efter ålder och kön. 2011. Procent


SCB.Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Vilnius
Vilnius. Ett framtida Sverige?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar