lördag 20 oktober 2012

Sveriges HDI sjunker från plats 10 till 45 2030.

Oroväckande rapport om HDI från FN. Bättre för klättringen till plats 9 i OECD:s välståndsliga (Plats 4 på 1970talet) och för den offentliga Bruttonationalskulden enligt EU27.

Åren 2010-2030 beräknas Sverige falla från plats 15 till 45 enligt FNs HDI beräkningar. Listan är inte menad som en exakt mätare och har stora brister. Det kan inträda olika oförutsägbara händelser som krig, botemedel mot sjukdomar och annat. Ett annat sätt att mäta HDI har också presenterats.
HDI mäter levnadslängd, läskunnighet, utbildning, levnadsstandard, livskvalitet världen över. HDI är ett mått för att mäta välmående och särskilt barns. Det inberäknar BNP.
Det är en oroväckande utveckling eller tillbakagång snarare. Kanske Sverige som behöver hjälp i framtiden istället för som nu, att hjälpa så många andra. Libyen kommer enligt beräkningen, att ligga ett steg före Sverige. Hur det nu ska kunna hindras? Finns politisk vilja och möjlighet?
Sveriges plats i välståndsligan, som OECD sammanställer, har förbättrats något till plats 9. Sverige sjönk från plats 4 till 11 från 1970talet till 2010
Det stora fallet var på 1990talet. 2005 plats 13. Föll något 2008-2009. Förbättrats till plats 9 år 2012. Det mäter endast BNP per capita och anges vara ett grovt mått och inte fullt rättvisande. Skillnaderna är små. Länderna ändrar också sina räkenskaper med jämna mellanrum vilket även förändrar statistiken.
Glädjande att bruttonationalskulden är liten jämförd med de flesta. Plats 23 av EU27 och 38,4% .
82.5% för EU27 i genomsnitt. 60% är gränsen för vad den får vara enligt EUs regler.
Siffror man till del kan glädjas åt och inte. Arbetslösheten kunde varit lägre. Bitit sig fast.
BNP har förbättrats 3,9%, men konjunkturen ses som ostadig. Arbetslöshet 7,4%, säsongsbetonad 7,8%. Ungdomsarbetslösheten hög och något högre än för snittet för EU27, Sverige 22,7% och EU27 22,5%. Inflationen låg och minskat från 0,9% till 0,4% enligt Ekonomifakta.

Från plats 4 till plats 9 i välfärd enligt OECD.
Ekonomifakta .se


 
Diagram som visar Offentlig bruttoskuld* - internationellt
Glädjande att Sveriges offentliga bruttonationalskuld
inte är  stor vid jämförelse.
Betydligt undet snittet 82,5% för EU27 och  kravet på högst 60% enligt EUs regler.
38,4% för Sverige.
BNP 2011. Ekonomifakta. Eurostat.

Diagram som visar Statsskuld
Statsskulden har minskat de senaste tio åren. Ekonomifakta. SCB Riksgälden.

 Diagram som visar Arbetslöshet per månad
7,4% arbetslöshet. 7,8% säsongsbetonad. Källa Ekonomifakta. SCB. AKU

Diagram som visar Arbetslöshet - internationellt

Internationellt är arbetslösheten i Sverige relativt låg.
Sverige 7,9. EU15 10,7. EU25 10,7. EU27 10,6
Källa Ekonomifatkta. Eurostat.

Diagram som visar Ungdomsarbetslösheten inom EU
Ungdomsarbetslöheten i Sverige är för närvarande 22,7% .
Högre än för EU27 i genomsnitt 22,5%.
Källa Ekonomifakta. Eurostat

 
http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Offentlig-bruttoskuld---internationell-jamforelse/
http://www.regeringen.se/sb/d/15853/a/185942
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Sverige-i-valstandsligan/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_Human_Development_Index_projections_of_the_United_Nations

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar