tisdag 9 oktober 2012

Ökande städer och ökande fattigdom

 

Stockholm stad beräknas öka med 17,3% eller 1,73 % om året 2010-2020. Stockholms län med 16,9% eller 1,69% per år.  Globalt ökar stadsbefolkningen med 2,1%.  Stadsbefolkningen ökar mest i världen i Afrika 2,1%- 4,7%. Några länder i Afrika ökar stadsbefolkningen med 6% om året.  Det innebär en fördubbling av antalet vart 12:e år i städerna. Länderna är Liberia, Eritrea, Burundi, Somalia, Uganda, Niger och Sierra Leone.

160.000 invånare per dag globalt lämnar landsbygden för städerna. Åren 1950-2000 ökade stadsbefolkningen globalt fyrdubbelt. Ju fattigare land desto snabbare ökning av stadsbefolkningen. Det finns ett samband mellan fattigdom och ökning av stadsbefolkning bortsett från några få undantag.
Stockholm byggs ut. Järvafältet byggs ut med 40.000 bostäder. Frescati/Lappskärrsberget 15.000. Albano/Roslagstull 20.000. Årstaskogen 10.000. Orminge 20.000. Gärdet 15.000. Vintervik 5.000. Ekerö stad 100.000. Mälarhöjden/Hallunda 30.000. Utmed Saltsjöbanan 15.000. Skarpnäck/Bagarmossen 5.000. Sköndal 15.000. http://np.netpublicator.com/?id=n45718297
Sveriges befolkning ökade med 73.600 per år 2005-2010. Totalt med 368.000 2005-2010. Nettoinvandringen  står för 70% av ökningen.
Stockholms län beräknas öka med 34.806 invånare per år 2010-2020. Totalt 348.060 invånare 2010-2020. Från 2.054.343- 2.402.403 invånare 2010-2020.24,2% av rikets befolkning.
Stockholms stad beräknas öka med 14.676 invånare per år 2010-2020. Totalt med 146.763 invånare  2010-2020. Från 847.073-993.836 invånare. 10% av rikets befolkning.
Befolkningsökningen i Stockholms län motsvarar 46% av ökningen i hela landet. 16,9% ökning 2010-2020.
Stockholms stad beräknas öka med 17,3% 2010-2020.  Dubbelt så mycket som jämförbara städer i Europa.

http://www.chamber.se/filearchive/4/41831/PPTStockholmsHandelskammare9november.pdf

Ju fattigare land desto snabbare ökning av stadsbefolkningen. Förutom några undantag finns ett samband fattigdomsnivå och ökning av stadsbefolkning.
Snabbast växer stadsbefolkningen i Afrika med mellan 2,1%-4,7%. I några länder i Afrika ökar befolkningen 6% om året. Med den takten ökar dessa länder befolkningen med det dubbla vart 12:e år. De är Liberia, Eritrea, Burundi, Somalia, Uganda, Niger och Sierra Leone.
MEGA-städer med tio miljoner och fler invånare växer globalt.  Från 2 år 1950 till 26 år 2015. De allra flesta i uländer. Länder med en miljoner och fler ökar också. Från 326 år 1990 till 411 år 2000. Beräknas vara 622 år 2015.
Städer har fördelar som vattentillgång, skolor och arbetstillfällen. Men det raderas av nackdelar. Städer medför slum, slumbostäder, luft-och vattenförorening, avloppsvatten, störande ljud, stress, trafikstockningar, droger och brott, utsatthet för terrorattacker och militära angrepp. Beroende av mat utifrån, vatten, energi, hälsorisker. Stadsområden medför en hög efterfrågan på naturresurser. Det ekologiska fotavtrycket är flera hundra gånger större än området de omfattar. Ligger ofta vid havskanten och är känsliga för havsökning. Saltvatten kan tränga ner och förstöra grundvattnet. De medger inte tillförsel av färskt regnvatten för återvinning av grundvatten. Omfattande vägnät hindrar regnvattnet att tränga ner. Utbredning av städer deltar även i förstöring av skog, förlust av mark, spridandet av skadliga insekter och förlust av våtmarker. (The little green handbook, Ron Nielsen, DSc, Picador)
3.4 miljoner till 4.1 miljoner invånare i Stockholms Län 2054? 13 miljoner till 20 miljoner i riket 2050?  Stockholms län ökar befolkningen med 16,9% på 10 år. Det motsvarar cirka 1,7% om året. Det skulle ovetenskapligt beräknat kunna innebära 3,5 gånger längre tid för dubblering av invånarantalet i Stockholms Län än med 6% ökning om året som i Afrika.. Eller 12 år x 3,5 = 42 år för en dubblering av befolkningen i Stockholms Län. År 2054 skulle Stockholm med den beräkningen tvingas ha en befolkning på cirka 4.108.486 miljoner invånare jämfört med 2010.
Om ökningen i Stockholms Län är konstant 34.806 per år, som beräknas till 2010-2020, kan det 2050 vara 1.392.240 fler invånare eller sammanlagt 3.446.583 miljoner invånare i länet? Om Stockholms Län har cirka 1/4-1/5del av rikets befolkning 2050 som idag riskerar det att bli mellan cirka 13.000.000 - 20.000.000 invånare totalt i riket år 2050 helt ovetenskapligt och med en enkel oprofessionell uppskattning. Vilket blir det? Den som lever får se. Hur kommer Stockholm att växa och utan ökande fattigdom och slum? Klarar Stockholm det, som andra inte klarar?


4.108.486 miljoner invånare i Stockholms Län 2054?
Hur många beräknas?
Bland annat Gärdet i Stockholm föreslås byggas ut med 15.000 bostäder.
Det beräknas finnas 26 MEGA-städer med tio miljoner invånare och fler år 2015. De allra flesta i utvecklingsländer. Ökning från två stycken omkring 1950.
Städer med fler invånare än en miljon har ökat från 326 år 1990 till 411 år 2000. 2015 beräknas de vara 622.
Det finns ett samband mellan fattigdom och ökande stadsbefolkning  med ett fåtal undantag.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar