torsdag 4 oktober 2012

Räcker vattnet?

 

Länderna i MENA har 6,3% av jordens befolkning, men bara 1,4% av jordens vatten. Befolkningen i MENA har ökat från 173,4 miljoner till 385,6 miljoner 1970-2001. Beräknas öka till 568 miljoner 2025.

Vattnet per person och år har minskat i MENA från 3,645 m3 till 1,223 m3 per person och år. Under 1000 m3 per år beräknas det vara vattenbrist "eng. waterscarce".

12 av 15 länder med vattenbrist globalt ligger i MENA. Vattnet minskar såväl i uländer som i iländer. 50% minskning i uländer och 18% i iländer. Över 6000 m3 färskvatten per person och år i Skandinavien. 500-1000 m3 i MENA.


(Prb.org Finding the balance Population Waterscarcity in the Middle-East Fig 1.)
http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/FindingtheBalancePopulationandWaterScarcityintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx
http://www.ifad.org/english/water/key.htm
http://www.unwater.org/statistics_KWIP.html

Bara 2,5% av av vattnet globalt är färskvatten.
Romartiden imponerar med sina akvedukter. Den första från 312 fKr.
Förstörelse och uppbyggnad kännetecknar historien..
Den 8 mil långa kända Kartagoakvedukten från Zaghounbergen i Tunisien till Kartago ,
som byggdes på 100-talet eKr. Restaurerades av Septimius Severus.
Avskars av vandalerna och återupbyggdes. Förstördes slutligen av araberna 698.
Stora rester kvarstår än idag. Källan ger fortfarande vatten, men bara hälften mot på romartiden.

 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar