fredag 7 september 2012

Sämsta förhållandena, men flest invånare och störst befolkningsökning.

De mest utvecklade länderna kommer inte att öka befolkningen märkbart detta decennium. Mycket av befolkningsökningen kommer från immigration från mindre utvecklade länder. Befolkningstillväxten blir i de fattigaste länderna. 1950 levde 1,7 miljarder i de minst utvecklade länderna. Cirka 2/3 delar av jordens befolkning. 2050 är befolkningarna i de minst utvecklade länderna 8 miljarder eller 86% av jordens befolkning.

År 1950 levde bara 200 miljoner av befolkningen i de mindre utvecklade länderna i länder, som räknas till "minst utvecklade" av UN idag. Men den befolkningen väntas öka till nära 2 miljarder 2050. Dessa länder har särskilt låga inkomster, hög ekonomisk sårbarhet och svaga tecken på utveckling av de mänskliga levnadsförhållandena.
Nästan all befolkningstillväxt i de minst utvecklade länderna. T.ex. ( Miljarder) :
Mest Utvecklade Länder år 1950: 0,811. 2038: 1,305. 2050: 1,312.
Mindre Utvecklade Länder minus Lägst Utvecklade år 1950: 1,525. 2038: 6,02. 2050: 6,268.
Minst Utvecklade Länder år 1950: 0,196. 2038: 1,442. 2050: 1,726.

http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-data-sheet/interactive-graphics.aspx#2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar