torsdag 27 september 2012

Moskéer och böneutrop. Så Sverige ska se ut?


http://www.dagen.se/nyheter/nu-kan-boneutrop-snart-bli-verklighet-i-botkyrka/
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/beslut-om-boneutrop-kan-bli-prejudicerande_7533906.svd

Det här man ska vänja sig vid och som det ska bli?
Islam, moskéer och böneutrop. Krav utan ände.
Tillåter demonstrationer emot? Respekterar demokrati? Respekterar andra religioner?
Respekterar yttrandefrihet? Respekterar andra länder?
Respekt för andras kulturer? Respekt för mänskliga rättigheter?
Ska ta över Europa och väst som kristendomen en gång?
Inte islam som byggt Europa, skapat demokrati, fred och välstånd.
Hur är islamska länder? Varför lämnar man dem?
Kan ju inte vara från väst och kristendomen?
Vilka från väst flyttar till islamska länder? Varför ogillas kritik av islam och islamska regimer?
Hur behandlas icke troende muslimer i islamska länder? Hur många finns?
Något inflytande i parlament? Fria val?
Frihet att bilda politiska partier och starta oberoende tidningar? Fria fackföreningar?
Flykt? När man bygger samma man flytt från?
Varför flydde man? Vad ska det bi av länderna man flytt till?
Finns det inte på en plats så kommer det.
Jämlikhet?
Hur ska det gå sedan? När man har all makt.
Med vattenbrist och brist på mat som i islamska länderna?
Var ska man få vatten och mat från då? Vart ska man fly då?
1,6 miljarder muslimer i världen idag. 35% ökning. 2,2 miljarder 2030. (pew.forum.org)
Manlig majoritet. Ses som familjeförsörjare. Flickor aborteras. Kvinnor utan inflytande.
Kort levnadsålder. Omkring 48-50 år i de fattigaste 33 länderna. Ligger i sub-Sahara.
 Stor majoritet unga och män och bara 3% äldre över 65 års ålder.
När kvinnor fått bestämma har de inte alls velat ha så många barn som upp till 7 per kvinna.
Svälter 800 miljoner i uländerna och sju miljoner barn dör varje år av svält.
i Afrika och kanske fler i hela uvärlden.
Enligt FN och olika källor.
När satsas energi och pengar på att avvärja det istället?
Borde avkrävas.
När tar islamska länder sitt ansvar?
Varför godtar FN och andra internationella organ?
Varför böjer sig väst? Tror att man tjänar ekonomiskt på det?
Trist.
Hur är det tänkt?
En gåta och oacceptabelt.
Inte olikhet man ogillar, men islam.
Måste sättas stopp.
Islamska länder som ska bli demokratier, inte demokratier islamska.
När blir det slut på krigande mellan muslimska länder och grupperingar?
När ska andra slippa betala?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar