söndag 2 september 2012

Någon ände? Hur få balans?

Hur ska man få balans på resurser och befolkningstillväxt? En miljard invånare 1804, 2 miljarder 1927, 6 miljarder 1999 och 7 miljarder idag. 2050 beräknar UN mellan 81, till 10,6 miljarder, 9,2 som medelberäkning. Nästan all utveckling i tätorter och underutvecklade länder.
Befolkningen i slum ökade från 767 miljoner 2000 till 828 miljoner 2010 och väntas öka till 869 miljoner 2020. Utan tillräcklig näring, husrum, vatten och sanitet tycks ökar migration, konflikter och sjukdomar oundvikliga. ICT teknik förbättrar kampen mellan behov och resurser globalt.
Nanoteknik kommer att förbättra tillgången per person. Matpriserna fortsätter emellertid att öka. Särskilt i Kina och Indien. Jordförstörelse och förlust av brukbar jord, ökande kostnader för gödsel (höga oljepriser), marknadsspekulation, minskning av vattnet i dammar, minskande grundvattennivåer, och vattenförorening, omvandling av gröda till biobränsle, ökande konsumtion av mat., minskande matreserver, avledande av vatten från landsbygden till tätorter och en rad olika följder av klimatförändringar.
Världsbanken räknar med att stigande matpriser förde ytterligare 44 miljoner invånare globalt in i fattigdom. mellan juni 2010 och januari 2011. Befolkningsförändringar ändras från hög dödlighet och högt barnafödande till låg dödlighet och lågt barnafödande. Om barnafödandet fortsätter att minska kan världens befolkning faktiskt sjunka till 6,2 miljarder omkring 2100. Det skapar en äldre värld, som blir svår att försörja. Om inte, så beräknar UN 15,8 miljarder omkring 2100.
Idag är livslängden globalt 68 år, det beräknas öka till 81 omkring 2100. I de fattigaste länderna utgör unga under 30 cirka 70% av befolkningen och 3% över. Världssnitt 27% under 15 års ålder, 8% över 65. De mest utvecklade länderna 17/6. Minst utvecklade 40/3.
http://www.millennium-project.org/millennium/Global_Challenges/chall-03.html
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf

windmills in the village summer landscape
Ineffektiv uhjälp gynnar den som klarar sig men missgynnar fattiga.
Hur länge utan global katastrof?
Ställ krav på varje land och individ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar