söndag 16 september 2012

Många äldre som jobbar längre är ett fattigdomsbevis.

Många äldre över 65 som jobbar är ett fattigdomsbevis.
 I uländer tvingas många äldre över 65 fortsätta att arbeta. Orsaken är att de länderna har dåliga eller inga godtagbara pensionssystem och dålig ekonomi.
Att ekonomin är god och äldre ska jobba längre än 65 års ålder är en motsättning.
 Ju fler äldre och ju längre i arbetslivet är en följd av dålig ekonomi och dåligt välstånd. Regeringar som påskinar annat har missat hur det är. Kanske beroende på kampen om rösterna..
http://www.prb.org/Articles/2006/ACriticalWindowforPolicymakingonPopulationAginginDevelopingCountries.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar