fredag 14 september 2012

Ingen diskriminering men...

På myndigheten Diskrimineringsombudsmannen är det inte mycket jämlikt. Inte ens antydan till. Av 11 chefer är 10 kvinnor och 1 man. Högsta chefen en kvinna i skrivande stund. 
 85 anställda varav  64 kvinnor och 21 män enligt enkel sammanräkning med reservation för eventuella fel. Övervikt svenska namn.
http://www.do.se/
http://www.do.se/sv/Om-DO/Kontakta-oss/Medarbetare/

Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan
Diskrimineringsombudsmannen.
Klar kvinnodominans.
Jämlikhet inget för DO

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar