fredag 21 september 2012

Ekonomin viktigast tycker medborgarna i EU27 länderna.

83% i Sverige och högst i EU27 tycker, att ekonomin är god i landet.  I genomsnitt 27% i EU27 och i Grekland 0%.
83% i Sverige tycker att landets ekonomi är god. 82% i Luxemburg, 77% iTyskland. 68% i Finland. 66% i Österrike. 55% i Danmark. 41% på Malta. 40% i Nederländerna. 39% i Estland. 37% i Belgien. 30% i Polen. 27% i EU27. 19% i UK. 13% i Tjeckien. 14% på Cypern. 13% i Frankrike. 13% i slovakien. 13% i Litauen. 13% i Lettland . 115 i Slovenien. 8% i Rumänien. 7% i Italien. 7% i Belgien. 6% i Ungern. 4% på Irland. 3% i Portugal. 1% i Spanien. 0% i Grekland.
27-28% i EU27 tycker, att nationens ekonomi är god.  EU:s 18-19% och Världsekonomin 17-22%.
Den nationella ekonomin tycker 27-28% är god och 71% dålig.  Europas ekonomi tycker 18-19% är god och 75-77% dålig. Världsekonomin 17-22% god och 69-77% dålig.
Immigration tycker bara 8% är viktigt.
Arbetslöshet 46%. Ekonomisk situation 35%. Prisstegringar och inflation 24%. Statsskuld 19%. Hälsa, omsorg och sjukvård 12%. Brott 11%. Skatt 9%. Pension 9%. Utbildning 8%. Immigration 8%. Bostad 4%. Miljö 4%. Terrorism 2%.
Källa: Standard Eurobarometer 77
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_first_en.pdf


http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htmext

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar