onsdag 5 september 2012

Afghanistan världens störste producent av cannabis och haschish.


Enligt en studie från 2009 utförd av UNODC, the Ministry of Counter Narcotics (MCN) och uppdaterad 2010 är Afghanistan världens störste producent av cannabis (marijuana) och haschish.  

Landet producerar 1.200 ton haschish och 3.700 ton cannabis per år enligt samtal med bönder. Afghanistan producerar 145 kilo haschish per hektar mot Maroccos 40 kg. Landyta för odling av cannabis var relativt stabil mellan 9.000 till 29.000 hektar.
Antalet av landets 34 provinser som odlar cannabis ökade emellertid något från 17 till 19 2009- 2010.  
Inga signifikanta odlingar visades i de övriga 15. Cannabis planteras i Afghanistan mellan april och juni och skördas mellan oktober och januari.
- 47.000 hushåll odlar cannabis i Afghanistan. Upp från 40.000.  2009 odlade 40.000 hushåll cannabis i Afghanistan. 2010 hade det ökat till 47.000.
- 61% av hushållen som odlar cannabis odlar även opium.
- Ökning av inkomsten från cannabis och opium 2009-2010.
 Årlig inkomst av cannabis per hushåll: 2009 US$ 1.553. +93%. 2010 US$ 3.000.
 Årlig inkomst av opium per hushåll: 2009 US$ 1.786. +36%. US$ 2.433.
- Högre inkomst från odling av cannabis och opium än från vete. Inkomst från vete minskat 2009-2010 men ökade för cannabis och opium.
Inkomst av cannabis/ha (beräknat):  2009 US$ 3.900/3.341. +131%/+150%. 2010 US$ 9.000/8.341.
Inkomst från opium per ha (beräknat): 2009 US$ 3.600/2005. +36%/+45%. 2010 US$ 4.900/2.900.
Inkomst från vete per ha (beräknat): 2009 US$ 1.200/960. -36%/-38%. 2010 US$ 770/600. 

Cannabis förorsakar svåra hjärnskador. Odlingen borde läggas om, transport och försäljning av cannabis, haschish och opium förbjudas. Det är färre skolor i områden, som odlar cannabis än, som inte.


http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_Cannabis_Survey_Report_2010_smallwcover.pdf
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/cannabis-gor-dig-kanslomassigt-urholkad

Corn poppy
Mer inkomster i Afghanistan från cannabis och opium
än från vete.
Färre skolor i områden med cannabisodling
än utan.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar