fredag 24 augusti 2012

S och M enda alternativet ? Som media framställer det.

Det framställs som S och M är enda alternativen ihop med mindre stödpartierna. Märks aldrig i media någon annan opposition. I beställningsverk som  " Krutdurk Europa " ges en felaktig bild av förhållandena. Obegripligt nog. Byggs moské på moské, islamskt center på islamskt center i Sverige. Hur kan folkvalda rösta ja till det? Något som förbryllar. Vilka mekanismer ligger bakom deras beslut? Varför röstar man på dem? För stor makt? Vanans makt starkare än analysförmåga och insikt? Vart har överlevnadsinstinkten tagit vägen? Kommer att fortsätta? Vem vet? Verkar troligast. Otroligt nog.
Finansiär av moskeér är bland annat Saudi-Arabien. Oklart om andra. Som praktiskt taget inte har andra inkomster än oljan.  Som vi förser dem med genom att köpa deras olja. Våra bensin och oljepengar går till moskéer här och diktatur där.
Saudi-Arabien har ingen tanke på att hjälpa andra länder. Sverige gör vapenaffärer med dem. Men inga krav att de ska hjälpa svältande och demokratisera, istället för att kräva moskéer i bland annat Sverige.
Väst skänker bistånd till muslimska länder i eländigt tillstånd. Saudi Arabien bygger moskéer i väst. Trots allt bistånd under många år har inget ändrats till det bättre. Bara gått bakåt. Svält fördubblats till cirka 850 miljoner sedan 1950-talet. 99%  i uländerna. Kan bli 1,2 miljarder. Fler än invånare i världen år 1800.
 Saudi-Arabien bekostar moskéer bland annat här i Sverige. Hur kan det godtas av länder och partier, som kallar sig demokratiska och folkvalda? Folk verkar inte medvetna om det, som sker. Ser bara det, som sker i sin närhet. Hur man ser det? Verkar inte förstå, att närområdet och helheten hänger ihop. Eller godtar man islam i Sverige? Trots svälten i världen och att islamsla länder är diktaturer? Litar på islam? Tänker inte på dem som inte gör.
28% mer vatten kan fås fram medan världens befolkning väntas öka med 52%.
Ändå råder sådana förhållanden i världen. Saudi-Arabien  avhjälper inte nöden med sina resurser och inflytande. Prioriterar moskébyggen och att sprida sitt system. Tänker ta över. Sprida sin makt. Att väst tillåter?
En dag tar oljan slut. Finns vatten till alla då, eller bara i väst? Väger maktförhållandena över till förmån för länder med vatten när oljan tagit slut? Ges de möjlighet att genomföra nödvändiga reformer i arabstater och andra uländer? Kan de bryta Saudi-Arabiens makt över andra?
Kommer Europa också att vara utan vatten? Har Saudi-Arabien då lyckats ta makten och hindra all utveckling för alla folk och hela Europa? Som sagt, det förbryllar.
Så här måste det ha känts, att bo i ett land, som förändrats till diktatur. Man kan bara maktlöst se på. Folkvalda menar, att man bara ska godta. Vad väntar sig muslimer, som kommer hit? Att det ska fortsätta lika bra här som hittills? Inte risk att det blir som i deras länder när inget görs?
FN är en gåta, liksom andra internationella organisationer. Borde hindra utvecklingen, men stöder den. Borde istället vara emot diktatur. Islamsk som annan. Det enda man tycks kunna göra är att protestera, och rösta. Än finns möjligheten. Även om den verkar begränsad genom medias inställning och att så få insett det, som sker. Men acceptera går inte. Ingen normal kan acceptera det onormala. Som på 30-talet, som med Sovjet-Unionen.
Ett viktigt möte hölls mellan de ryska och polska kyrkan nyligen. Man vill samarbeta och inte vara splittrade inför utvecklingen. Inte kommenterats av svenska media. De ger en felaktig bild av mycket.  Man får hoppas att även andra börjar inse allvaret och samarbetar på liknande sätt. Att samarbetet sprids i hela Europa.
Koranen 5:51: - " TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter - de stöder och skyddar varandra - och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga. " (Övers. Mohammed Knut Bernström)
Källa: UNEP, prb.org. Koranen
Autumn in Uppsala, Domkyrka (the biggest swedish cathedral) in the backround
"Fråga inte vem klockorna ringer för. De ringer för dig."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar