torsdag 16 augusti 2012

Rysslands Patriark Kirill 1 på historiskt kristet försoningsmöte i Polen.

Rysslands Patriark Kirill 1 av Moskva  är på historiskt möte i Polen den 16-19 augusti 2012. Det är första gången en rysk patriark besöker Polen sedan WW1. Man ska underteckna ett dokument där bägge ber om ursäkt för oförrätter historiskt. Patriarken med säte i Moskva har nära anknytning till Rysslands regering. Mötet är opolitiskt. Det är avsett att undanröja slitningar och spänningar mellan länderna historiskt som på senare tid. Även mellan vanliga medborgare.
Man framhåller betydelsen av att skydda kristna värderingar i det moderna Europa.
- "Med tanke på betydelsen av att skydda traditionella kristna värden och kultur i
det moderna Europa och de uppgifter, som uppstår av detta, kommer Den helige Patriarken och Metropolitanen Jozef Michalik, överhuvud för den Polska Episkopala Konferensen att underteckna en förenad skrivelse till Rysslands och Polens folk. " ( Fader Alexander. Chef för Patriarkens presservice.)
- "Bearing in mind the importance of the protection of traditional Christian values and culture in modern Europe and the common tasks that ensue from this, the Holy Patriarch and  Metropolitan Jozef Michalik, the head of the Polish Episcopal Conference, will sign a joint address to the people of Russia and Poland, "Father Alexander said. "
Får hoppas, att det kommer att falla väl ut. Det är inte bara de båda kyrkorna och deras medlemmar, som oroas över utvecklingen och behöver stärkas. Även andra. Så att det inte är slutet för kristenheten och i en tid då folk alltmer känner sig utlämnade och tvingas in i oönskade levnadsförhållanden förorsakade av mindre nogräknade beslut och tänkande.
http://www.rferl.org/content/patriarch-kirill-heads-to-poland-for-historic-reconciliation-visit/24677652.html
http://www.interfax-religion.com/?act=new
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19281205
Danielklostret i Moskva.
Den ryske patriarkens högkvarter.
Grundat omkring 1303 av prins Daniel av Moskva.
Stängdes 1930. Prior, Ärkebiskop Fyodor ( Pozdeyewsky) och de flesta av bröderna i klostret sköts.
Återgavs 1983. Fullt restaurerat 1988.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar