torsdag 16 augusti 2012

Kan fred bevaras och skolor sluta att brännas ner?

Retoriska frågor till majoritetspartierna i Sverige. :
Till Moderaterna: Varför är en islamist i Försvarsutskottet? Om det är för många äldre i Sverige och man måste jobba till 75. Varför är det så många unga och få äldre i de fattigaste länderna? 75% unga under 30, 1-2$ om dagen och 3% över 65. Levnadsålder 48-52 år. Varför brinner så många skolor. Varför får man inte slut på det? Pågått i ett par decennier. Viktigare att regeringen sitter kvar än får stopp på det?
Till Folkpartiet: Går 600.000 invandrare till jobbet varje dag? Ska man lämna ifrån sig sin bostad till unga män från Afghanistan? Är det frihet och liberalism?
Till Centerpartiet: Ska 40 miljoner komma till Sverige?
Till Miljöpartiet: Blir det bättre luft, mer vatten och mat och färre bilar ju fler som kommer
från MENA och Central-Asien?
Till Vänsterpartiet: Är det internationell solidaritet, att det byggs moskéer för miljarder i Sverige och väst när 850 miljoner svälter i arabstaterna och andra uländer?
Till Kds: Om det blir bättre ju fler vi är varför är de fattigaste länderna de med mest invånare och minst mat och vatten per person och 1-2$ om dagen?
Till Socialdemokraterna: Hur bygger man bort bostadsbrist tlll oändligt antal personer, som kommer från uländerna, ordnar jobb, vård och pension åt alla i världen?

Fred och utveckling
är mycket bättre
än krig och förtryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar