lördag 25 augusti 2012

Inget emot bistånd, EU eller FN men...

Trots FN har det blivit fler fattiga och dubblerad svält i världen. Drygt 800 miljoner svältande och sju miljoner barn som dör av svält per år. Kan ökas till 1,2 miljarder svältande. 99% i uländerna. Märkligt att det inte blir ett ramaskri och förändras radikalt så alla får mat som de behöver.
Trots EU blev det bolåne/finanskris av oanade mått. Trots garantier om motsatsen.
Trots bistånd till uländer i decennier har situationen i biståndsmottagande länder förvärrats. Okontrollerbart ökade befolkningar. Främst i länder som har det sämst. Minimum odlingsbar jordyta och tillgång på vatten per person och minskande för alltfler.
Trots svält och ökat antal fattiga bekostar Saudi-Arabien miljarder för moskéer i länder, som kan försörja sig, men använder inte pengarna till sina. Mesta befolkningsökningen i uländer.
Hela Europa och världen ett flyktingläger med skaror av svältande? Europa är inte immunt mot svält och krig. Är det framtiden? Bli ett par till fem miljarder invånare? Som i Afrika och Asien? Hur ska Europa klara det bättre än andra? Vad kan ändra om inte människan själv gör?
 I vilkas händer ska NATO falla? Kärnvapen i ett odemokratiskt, överbefolkat och svältande Europa med konflikter om tillgångar och brist på det mesta?
2 miljoner kronor för 20 kvm bostadsyta i en storstad. 4 miljoner för tre rum och 60 kvadratmeter.7 miljoner för 100 kvm. Det sprider sig utåt. Börjar med låga bolån och ökar och ökar.
Bolåne/finanskris på bolåne/finanskris. Leva över eller i jämvikt med tillgångarna? Priser och inkomster i balans. Med eller utan vinstintressen?
Mänskligheten verkar inte kunna hushålla med resurser. Vägrar att anpassa sig efter rimlighet, tillgång och efterfrågan. Utveckling efterlyses.
Källa: FN. Prb.org.


Sunset Over Lake   Illinois


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar