söndag 19 augusti 2012

Fyra miljoner förlorat sina hem sedan 2007 i U.S.A.

Enligt Department of Agriculture i U.S.A. var det 45% fler som behövde matkuponger, "food-stamps", i U.S.A. 2009-2012.  Enligt SNAP Supplement Nutrition Assistance Program får 46 miljoner invånare i Amerika food-stamps. Trots något förbättrad arbetsmarknad är 12 miljoner arbetslösa och 40 miljoner lever i låginkomsthushåll.
4  miljoner förlorade sina hem sedan 2007 för att de inte klarade av sina bolån. 1,6 miljoner barn lever  vid någon tidpunkt på gatan och nära fattigdomsgränsen. 2,6 miljoner barn och 74.000 äldre som inte får mat på dagcenter får mat dagligen från CACFP, Child and Adult Care Food Program enligt USDA, United States Department of Agriculture.
Det finns omfattande hjälporganisation för mathjälp till behövande. FDPIR, Food Distribution Program on Indian Reservations, hjälper lågavlönade och äldre av ursprungsbefolkningen i reservat och särskilda områden utanför reservat. National School Lunch Program, NSLP,  ger stöd till lunch i skolor.
http://english.pravda.ru/world/americas/03-08-2012/121833-republicans_aid_cut-0/
http://www.fns.usda.gov/fns/services.htm


Matkuponger i U.S.A.
Om inte Amerika klarar att sköta ekonomin.
Hur kommer andra?
Som om det var viktigare med korta vinster än långvarig stabilitet?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar