fredag 17 augusti 2012

Befolkningsexplosion. 86 procent i mindre utvecklade länder.

Hur ska världen klara försörjningen med sådan folkökning globalt? Något färre än idag eller mer än dubbelt fler?  Hur ska försörjningen ordnas utan immigration och spridning av låg levnadsstandard till länder med god idag? När kommer reformerna? När blir det resultat av bistånd sedan decennier?
Varför ökar länder med lägst standard befolkningen som de gör? När de inte kan försörja alla! Vad saknas dem? Hur ska iländerna klara sig från att bli uländer? Bistånd och internationella möten om utveckling är årtusendets bluff. Det har bara bara gått bakåt trots det och fortsätter i fel riktning. Bistånd borde sammankopplas till krav. Var är solidariteten uländer emellan?
Vill länder vara emigrationsländer och imigrationsländer? Istället för länder med god och stabil levnadsstandard? Ingen vill ha dålig levnadstandard. Alla vill ha god. Så är det som det är ändå.  Girighet, krigiskhet och högmod som styr. Märkligt nog motarbetar uländer utveckling. År 2050 beräknas jordens befolkning vara mellan 8,1 - 10,6 miljarder. År 2100 mellan 6,2  - 15,8 miljarder. De globalt mest utvecklade  länderna har liten eller ingen befolkningstillväxt. Den mesta ökningen av befolkningen i de mest utvecklade länderna beror på immigrationen av människor från mindre utvecklade länder. Tillväxten sker i de fattigaste länderna.
1950 återfanns 1,7 miljarder av invånarna globalt i de  mindre utvecklade länderna. Omkring 2/3 delar av jordens befolkning. 2050 är de fler än 8 miljarder eller 86% av befolkningen globalt! År 1950 var det 200 miljoner invånare i de länder, som idag räknas som de minst utvecklade i världen enligt UN. De beräknas öka till 2 miljarder 2050. De länderna har särskilt låga inkomster, instabila ekonomier och dåliga sociala utvecklingsmöjligheter. Beräknad befolkningsförändring 2050-2100. ( Maj 2011 ): Låg beräkning: 8,1 miljarder 2050. 6.2 miljarder 2100. Medium beräkning:  9,3 miljarder 2050. 10,1 miljarder 2100 Hög beräkning: 10,6 miljarder 2050. 15,8 miljarder 2100.
Källa: U.N. Population Division World Population Prospects The 2010 Revision.
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-data-sheet/interactive-graphics.aspx#2
http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Press_Release.pdf

nature trees plants
Mycket bättre än öken
och inget vatten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar