onsdag 29 augusti 2012

Afrikas demografiska utmaning och den demografiska dividenden.


Mars 2012.  Av de 48 minst utvecklade länderna i världen ligger 33 i Sub-Sahara Afrika eller söder om Saharaöknen. Samtidigt har den regionen de högsta befolkningsantalen i världen.
Omkring år 2050 kan antalet invånare i regionen dubbleras. Omkring slutet av århundradet kan det t.o.m. ha fyrdubblats. Berlininstitutets studie Africa´s demographic challenge. How a young population can make development possible, rapporterar om 103 före detta utvecklingsländer och nu utvecklade, som visar att inget enda land har utvecklats socioekonomiskt utan en parallell minskning av dess födslotal.
Om fertiliteten minskar förändras en populations åldersstruktur. Proportionellt blir det färre barn  och fler i arbetsför ålder. Enligt teorin om den "demografiska dividenden" kan denna fördelaktiga åldersstruktur stödja utvecklingen. De asiatiska tigrarna ( Hong-Kong, Syd-Korea, Singapore och Taiwan), som förvandlade sin kraftiga befolkningsökning i arbetsför ålder till snabbt växande ekonomisk tillväxt, är bevis för dividenden.
De asiatiska tigrarna började från samma utgångspunkt som många länderna i  Sub-Sahara idag och var lika litet utvecklade.
Genom massiva investeringar i utbildning, familjeplanering och av arbetsmarknaden, lyckades de asiatiska länderna dra fördel av den demografiska dividenden - uppskattningsvis en tredjedel av den ekonomiska tillväxten i Öst - och Syd-Asien har hänförts till denna dividend.
http://www.prb.org/Articles/2012/africa-demographic-challenges.aspx


Den demografiska dividenden
var nyckeln till ekonomisk tillväxt
för de asiatiska tigrarna 
Hong-Kong, Syd-Korea, Singapore och Taiwan.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar