måndag 2 juli 2012

Får muslimer kontroll över NATO och kärnvapnen?

Hur många muslimer ska det bli i Europa? Är det så klokt att tillåta så många och så fritt?
Muslimerna ökar i världen och Europa. Får de kontroll över NATO och EU:s kärnvapen? När i så fall? Hur många ska de vara för att kunna ta över makten? Risken finns ju. Kan inte underskattas.
De håller fast vid Kairodeklarationen byggd på sharialagar. Muslimer beräknas globalt öka med 35% till 2030. Från 1,6 miljarder till 2,2 miljarder. Ökat i Europa åren 1990-2030 från 29.650.000 till 50.929.000. Från 4,1%-7,8% (PRB) Europas befolkning minskar med cirka en miljon om året. Diktatur, fattigdom, svält, ojämlikhet, vattenbrist, torka, sjukdomar, ingen utveckling, överbefolkning och befolkningsökning, moskébyggen för miljarder och triljarder i väst. Inget förtroendeingivande facit.
Hur kommer Ryssland och U.S.A. att reagera? Är det oljeberoendet som gör att väst släpper in så många, underkastar sig och tillåter utvidgningen som påminner mer om invasion, ockupation, kolonialisering och förintelse? Slutar det när oljan är slut? Har de då makten att hålla tillbaks krav på ett fritt och demokratiskt Europa som förr? Eller är Europa prisgivet som de som erövrades och blev islamska utanför Europa från 630-talet och framåt? Vilka konflikter kommer att uppstå i Europa och världen med nuvarande politik? Kan det bli förändring utan allvarlig konflikt? Finner sig Europa och blir islamskt?
Inte vänligt sinnade:  Koranen 5:51 : - " TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter - de stöder och skyddar varandra - och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga. " ( Mohammed Knut bernström översättning)
8.57: - " De uslaste kräken inför Gud äro förvisso de, som äro otrogna, de där aldrig skola tro. "( K.V. Zetterstéen översättning)
8:66: - " Profet, uppmuntra de rättrogna till strid! Om det finnes tjugu som äro tåliga, bland eder, skola de övervinna två hundra och om det finnes hundra bland eder, skola de övervinna tusen av dem, som äro otrogna, därför att dessa äro människor, som intet förstå. "
Inte någon fredlig hållning. Lämplig i Europa? Vem vill ha? Använd oljeinkomsterna i deras egna länder till utveckling som inte blivit av. Istället för till moskéer och införandet av islam i det av dem hatade väst. Skulle blivit utveckling i deras länder, men har blivit tvärtom och det sprider sig till Europa. Europa har gjort allt för att förbättra i uländerna. Lärt ut i skolor i väst att man ska hjälpa uländer. Det har gått fel. Varför tillåts det?
" Minareter, uttryck för muslimsk strävan till makt."  Det är fler än 4 miljoner muslimer i Tyskland. 3 moskéer i Tyskland 1970. 2.500 idag. Kreutzberg ett distrikt i Berlin kallat " Little Istanbul", liknar en orientalisk stad. Hamburg, München, Köln, Frankfurt-am- Main liknande. Blir lätt oroligheter om folk visar missnöje.
http://english.pravda.ru/world/europe/17-02-2010/112269-islam-0/
Muslimerna erövrar långsamt Europas hjärta och själ.
http://english.pravda.ru/world/europe/03-02-2012/120408-muslim_europe-0/
Muslimer i Schweiz vill ändra flaggan i Schweiz. Menar att korset i den kränker ickekristna grupper.
http://english.pravda.ru/world/europe/12-10-2011/119306-switzerland-0/

Riskerar att slaktas enligt islamsk lära?
Vill väl ingen vettig?
 Fridfulla och nyttiga djur.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar