tisdag 26 juni 2012

Ungdomsbubbla, inte äldrebubbla orsakar fattigdom.

Medvind för unga på EU:s arbetsmarknad,
Dagens ungdomsarbetslöshet i EU är oroväckande. Men en ändrad åldersstruktur under kommande år kan underlätta för ungdomar att hitta arbete. I december 2010 var över 20 procent av ungdomarna under 25 år i EU arbetslösa. Under kommande år kommer emellertid ålderstrukturen i befolkningen att ändras. Antalet ungdomar kommer att minska samtidigt som antalet personer 50 år och äldre kommer att öka. Totalt finns det nu i EU 308 miljoner personer i åldern 20‑64 år. År 2020 beräknas antalet ha minskat till 305 miljoner. Under samma period beräknas antalet personer 65 år och äldre öka från 88 till 105 miljoner. Sammantaget bör befolkningsutvecklingen leda till att de yngre får lättare att hitta arbete. (SCB)
Det är ungdomsbubbla och inte äldrebubbla, som leder till fattigdom.
Ju fler unga under 15 och 30 och ju färre över 65 desto sämre levnadsstandard. " I iländerna blir man rik innan man dör. I uländerna dör man innan man blir rik."
Unga under 15 år och äldre över 65. Mitten av 2009. Procent av befolkningen.:
Världen 27% under 15 års ålder. 8% över 65 år. Mer utvecklade länder 17/16. Mindre utvecklade länder 30/6. Mindre utvecklade minus Kina 33/5. Minst utvecklade 40/3. Europa 15/16. Nord Europa 18/16.
Nord-Afrika 33/5. T.ex. Egypten 33/7. Sudan 41/3. Väst-Afrika 44/3. Liberia 44/3 Niger 49/3. Östra-Afrika 44/3.  Etiopien 42/7. Mocambique 43/3. Somalia 45/3. Central-Afrika 45/3. Angola 46/2. Gabon 37/4. Syd-Afrika 33/5. Syd-Afrika 32/5.
Americas 26/9. Nord-Amerika 20/13. U.S.A. 20/13. Canada 17/14. Latin-Amerika 30/6. Central-Amerika 33/5. Mexico 32/6. Nicaragua 38/4. Karibiska Öarna 28/8. Cuba 18/2. Haiti 38/4. Syd-Amerika 29/6. Argentina 26/10. Brasilien 28/6. Chile 25/8. Peru 32/6.
Asien 27/7. Asien utom Kina 30/6. Västra-Asien 33/5. Azerbaijan 23/7. Cypern 18/11. Georgien 17/15. Irak 41/3. Israel 28/10. Jordan 37/3. Kuwait 23/2 Palestina Territoriet 44/3. Saudi Arabien 38/2. Turkiet 27/6. UAE 19/1. Yemen 45/3. Central-Asien 32/5. Afghanistan 44/2. Indien 32/5. Pakistan 38/4. Uzbekistan 33/5. Syd-Ost Asien 29/6. Brunei 26/4. Cambodja 35/3. Filippinerna 35/4, Thailand 22/7. Vietnam 26/7. Ost-Asien 19/10. Kina 19/8. Japan 13/23. Taiwan 19/10.
GNI per capita. Atlas method, World Bank 2007-11  
GNI per capita (formerly GNP per capita) is the gross national income, converted to U.S. dollars using the World Bank Atlas method, divided by the midyear population.2010.)
Norge 87.350. Luxemburg 76.980. Danmark 59.400. Sverige 50.100. Finland 47.570.
U.S.A. 47.340. Australien 46.200. Tyskland 43.070. U.K. 38.200. Hong Kong 32.780. Spanien 31. 750. Portugal 21. 870. Estland 14.460. Libyen 12.320. Chile 10.120. Kuba 5.460. Indien 1.270. Uzbekistan 1.280. Ghana 1.250. Yemen 1.170. Vietnam 1.160. Zambia 1.070. Pakistan 1.050. Afghanistan 410. Etiopien 390. Eritrea 0. Somalia -Saknas uppgift.
 (Aug2009) Mer än hälften av jordens befolkning är under 30 år gamla. Tjugofem procent är under 15 år. Den överväldigande majoriteten i uländerna.
 48 % av jordens befolkning tjänar under 2$ per dag. 6 miljarder invånare globalt 1990. 7 miljarder 2011. 8 -11 miljarder 2050. Nästan all befolkningstillväxt i uländerna. Globalt ökar unga 15-24 år från cirka 500 miljoner 1950 till 1,2 miljarder 2050. 9 av 10 i uländer. Afrikas befolkning på 1 miljard kommer att växa dramatiskt till 2 miljarder 2050. Tillväxten av unga koncentreras till Afrika och Asien. Unga 15-24 år i Afrika ökar från 43 miljoner och 9% globalt 1950 till 348 miljoner och 29% av befolkningen globalt 2050. I Asien/Stilla Havsländer (Japan, Australien mfl.) 248 miljoner och 54% 1950. 639 miljoner och 53% 2050. Latin Amerika och Karibiska Öarna 32 miljoner och 7% 1950 och 87 miljoner och 7% 2050.  Iländer 138 miljoner och 30% 1950. 134 miljoner och 11% 2050. Fertiliteten i uländerna minskar troligen inte till iländernas nivå. Högst fertilitet har Tanzania med 7,2 barn per kvinna. Lägst Taiwan med 1,0. (PRB.org)
Underutvecklade länder har betydligt fler unga än äldre. Nära 90% av unga globalt finns i uländerna. 8 av 10 unga i Afrika och Asien. De kommer att fortsätta den pågående trenden och flytta till städerna de närmaste decennierna för att söka utbildning, träningsmöjligheter, anställning och hälsovård. Frågan är om deras förhoppningar kommer att infrias.
Skillnaden mellan fattiga och rika länder varierar starkt. Idag har Canada och Uganda nästan lika stor befolkning. 2050 beräknas Uganda ha mer än dubbelt så många som Canada.
- Demografiska indikatorer, 2009. U.S.A. Canada. Uganda.
Demographic Indicators, 2009

United States
CanadaUganda
Population mid-2009307 million34 million31 million
Population 2050 (projected)439 million42 million96 million
Percent of population below age 1520%17%49%
Percent of population ages 65+13%14%3%
Percent of population ages 15-2414%13%20%
Lifetime births per woman2.11.66.7
Annual births4.3 million371,0001.4 million
Annual deaths2.5 million244,000384,000
Life expectancy at birth78 years78 years50 years

http://www.prb.org/Journalists/Webcasts/2009/2009wpds-webcast.aspx
http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng.pdf
http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2009/2009wpds.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
http://www.scb.se/Pages/Article____332125.aspx

Pension som äldre. Utbildning och jobb som ung
God vård.
Då mår man bäst..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar