fredag 1 juni 2012

Tusentals "hedersmord" i Världen. Minst 2.832 per år i UK.

 •  Åtminstone 60 miljoner flickor som annars setts som levande  "saknas" hos vissa befolkningar, mestadels i Asien, som ett resultat av köns-selektiva aborter, infanticide, folkmord på barn eller okunnighet.
 • Studier visar att våld i hemmet är utbrett i de flesta samhällen och en frekvent anledning till självmord bland kvinnor.
 • Våldtäkt och andra former av sexuellt våld ökar. Många våldtäkter rapporteras inte på grund av det stigma och trauma som förknippas med dem och bristen på förståelse och behandling från det legala systemet. Rapporteringen av våldtäkter till myndigheter varierar - från färre än 3% i Syd-Afrika till omkring 16% i U.S.A.
 • Två miljoner flickor mellan åldrarna 5-15 tvingas ut  på den kommersiella sexmarknaden varje år;
 • Åtminstone 130 miljoner kvinnor har tvingats till kvinnlig könsstympning eller omskärelse; ytterligare 2 miljoner löper risk varje år att utsättas för denna degraderande och farliga "sed";
 • Så kallade " heders " mord tar livet av tusentals unga kvinnor varje år, huvudsakligen i Västra Asien, Nord Afrika och delar av Södra Asien. Åtminstone 1.000 kvinnor mördades i Pakistan 1999.         http://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.html 
 •   2.823 "heders" mords attacker i UK 2010 enligt organisationen IKWRO, Kurdish Women´s Rights Organisation.  Bara 39 av 52 polisdistrikt svarade på förfrågan och flera har bara börjat att föra statistik. Antalet " hedersmord " kan  alltså vara 25% högre och de ökar. I några delar av London har antalet ökat med 47%.  http://www.periscopepost.com/2011/12/honour-killings-attacks-against-women-in-the-uk-on-the-rise/
 • I Tyskland gömmer sig hundratals immigrantflickor från sina familjer på  grund av förtryck, fysiskt våld och även dödshot. http://www.spiegel.de/international/germany/young-immigrant-women-flee-their-families-a-826648.html
 • I Holland har regeringen efter begäran från parlamentet utökat hjälpen till utsatta kvinnor. http://www.stophonourkillings.com/?q=node/5287
 • En global företeelse och det ökar. http://www.meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings#_ftn1
 • 5000 " heders" mord per år globalt enligt FN. Uttryck för "moral" och "kultur". http://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.htmlhttp://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.html

" Our lives begin to end the day we become silent
about things that matter. "
Rev Martin Luther King Jr.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar