lördag 9 juni 2012

Från 25 miljoner till 250 miljoner miljöflyktingar.

7,4 till 10,6 miljarder invånare globalt 2050. 99% av befolkningstillväxten i världen i de minst utvecklade länderna.

En miljard beräknas globalt vara över 60 års ålder 2025. 2 miljarder 2050. Fler än någonsin i arbetsför ålder har infekterats med HIV/AIDS sedan 1970 och 20 miljoner har dött av sjukdomen. Av 40 miljoner med HIV/AIDS i världen finns 70% i subSahara Afrika där det är den ledande dödsorsaken.
Aldrig varit så många unga i världen. Barn under 15 utgör 1/3 del av befolkningen i mindre utvecklade länder. är till och med fler i några regioner. Mång av dessa unga befinner sig i röresle. Färre än 1/6 del (C:a 15%) i de utvecklade länderna är under 15 års ålder.
Internationell migration är högre än någonsin. Åtminstone 160 miljoner levde utanför sina länder år 2000. 120 miljoner fler än år 1900.
Städerna beräknas växa globalt 1950-2030. 47% till 60% beräknas leva i städerna 2000-2030. Landsbygdsbefolkningen minskar i de mer utvecklade länderna och i några av de mindre utvecklade som Brasilien, Kina och Mexico. Fast den ökar sammanlagt från 2,9-3,1 miljarder. Mest på grund av stora befolkningsökningar i landsbygdsområden i Indien, Bangladesh och Afghanistan bland andra.
Antalet invånare på landsbygden i underutvecklade länder ökade med en miljard 1960-2000 fast landsbygdsbefolkningen totalt globalt minskade. På tidigt 1990tal beräknade miljöforskaren Norman Myers att det var minst 25 miljoner miljöflyktingar i världen och det kommer att öka till 250 miljoner 2025. Befolkningarna inräknat immigranterna i länderna i världen är beroende av jordbruk för sin överlevnad. De flesta som flyttar gör det för att få bättre levnadsstandard.
Fattigdom är ett allvarligt problem. 70% av de fattiga i världen är beroende av sin mark för inkomst och överlevnad. Fast de äger inte eller kontrollerar den. Skog och mark förstörs av företag till produktion av bl.a. jordnötter, bomull, kaffe och kakao. Även de fattiga befolkningarna själva förstör genom felaktigt utnyttjande och drivna till det av sin fattigdom. Fattigdom förstör även i bredare mening som genom minskade möjligheter, säkerhet och stöd. Etniska minoriteter, landsbygdsbefolkning och kvinnor är mer utsatta för risken att bli fattiga än sina motparter.
Hög levnadsstandard och rikedom är också ett allvarligt problem. Svårigheter att få vatten och sanitet växer liksom problem med sopor, gröna hus effekten, förstört grundvatten och beroende av fordon. Konsumtionen ökar per capita på olja, metall, trä och annat, som leder till brist på resurserna i världen, sopproblem och luftföroreningar.
Befolkning i stora regioner i världen, 2000 och beräknat till 2050.
Afrika 796 - 1.803 miljoner
Asien 3.680 - 5.222 miljoner
Europa 728 - 632 miljoner
Latin Amerika och Caribbean 520 - 768 miljoner
Nord-Amerika 316 - 448 miljoner
(UN World population Prospects. The 2002 revision 2003 medium series)
http://www.prb.org/pdf/CriticalLinksPHE_Eng.pdf

kebab_med_ris.jpg
Räcker maten till alla?
Flyttas problemen och ökas
istället för att lösas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar