fredag 8 juni 2012

Från 16,5 till 502,2 miljoner bilar i uländerna 1960-2020.

Bilarna ökar globalt från 127 miljoner till 1,1 miljard 1960-2020. I uländerna fanns 16,5 miljoner bilar 1960. Det beräknas öka till 502,2 miljoner 2020. Ökar 30 gånger. Iländerna hade 110,5 miljoner bilar 1960. De beräknas öka till cirka 613,8 miljoner till 2020. Ökar cirka 5,5 gånger.
År 200 fanns 70% av bilarna globalt i iländerna. Det motsvarade 400 bilar per 1000 invånare enligt World Bank. I Bangladesh, Indien och Sierra Leone fanns 5 bilar per 1000 invånare.
Tvåhjuls-och trehjulsdrivna fordon blir allt populärare globalt. I Cambodja ökade de från 19 per 1000 invånare till 134 per 1000 1990-2000. I Indien från 15-29. Hybridbilar, som växlar mellan el-och gas ökar också i antal.
Bilar orsakar miljöproblem som luftföroreningar och användande av mark. En undersökning visade att i Österrike, Schweiz och Frankrike omkom fler av luftföroreningar än av bilolyckor. Omkring en miljard personer lider globalt enligt WHO av inomhusluftföroreningar.
Ungefär lika antal bilar i uländer som iländer 2020.  Bara en tidsfråga när det blir fler bilar i uländerna än i iländerna? Antalet bilar i uländerna ökar procentuellt och till antal globalt 1960-2020. I iländerna minskar det procentuellt och ökar något till antal. Det blir ungefär lika många bilar i iländer som uländer 2020. Uländerna ökar 32% och med 485,5 miljoner bilar och iländerna minskar procentuellt med 32% men ökar antalet bilar med 503,3 miljoner. 45% globalt antal bilar för uländerna och 55% för iländerna.
Bara en tidfråga innan det blir fler bilar i uländerna än i iländerna? Antal bilar globalt och i uländer och i iländer:
1960 127 miljoner.    I uländer 13% och 16,5 miljoner.      I iländer 87% och 110,5 miljoner.
1980 400 miljoner.    I uländer 18% och 72 miljoner.         I iländer 82% och 328 miljoner.
2000 754 miljoner.    I uländer 29% och 218 miljoner.       I iländer 71% och 535,346 miljoner
2020 1,116 miljoner. I uländer 45% och 502,2 miljoner.    I iländer 55% och 613, 8 miljoner.
http://www.prb.org/pdf/CriticalLinksPHE_Eng.pdf

bild trafikljus
Allt fler trafikljus i världen.
Blir fler i uländerna än i iländerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar