söndag 13 maj 2012

Jobba i Saudi-Arabien? Yrkesarbetande i världen.


Globalt hade  enligt undersökningen ILO Employment Trends Jan. 2010 (sid. 50) , 77,7% av männen och 51,6% av kvinnorna arbete 2009. I i-länderna och EU 68,6% män och 52,9% kvinnor. I Mellan -Östern 75,3% män och bara 25,4% kvinnor och i Nord-Afrika 76,4% män och bara 27,4% kvinnor.
  • Anställda män och kvinnor globalt 1999-2009 (World Bank/ ILO Employment Trends 2010 (sid.50).
  • Världen: 79,2/51,8 och 77,7/51,6
  • Iländer och EU: 70,4/51,8 och 68,6/52,9
  • Central-och Syd-Östra Europa (non-EU) & CIS: 69,1/49,8 och 69,0/50,6
  • Ost-Asien: 83,5/69,9 och 79,4/66,5
  • Syd-Östra Asien och The Pacific: 82,9/58,0 och 82,/57,4
  • Latin-Amerika och Caribbean :80,7/46,6 och 79,7/51,7
  • Mellan-Östern: 75,8/22,6 och 75,3/25,4
  • Nord-Afrika: 76,4/26/0 och 76,4/27,4
  • Sub-Sahara-Afrika 81,4/60,4 och 81,2/62,6 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar