måndag 14 maj 2012

Vatten viktigare än olja. Vad gör Arabstaterna?

Vad gör arabstaterna för att få ordning på arabstaterna och därmed hjälpa världen? Enligt Arab Human Development Report skriver Arabstaterna på internationella avtal men följer inga. Regering - parlament - och oppositionsgrupper bryr sig inte om folket. Islamska grupper vill ha islam. Arabstaterna måste utsättas för starkt tryck av andra länder för att förbättra. Gör det inte självmant. Arabländerna har skrivit under UN-stadga 1373 för att hindra terrorism. Oklart om vad som är terrorism.

Förbättrat jordbruk minskar hunger mer än industriell utveckling i Arabstaterna.
Jordbrukets bidrag till ekonomin i Arabstaterna minskar från 30% till 5%. I världen 4-5%. 54,8% land är obrukbar i Arabstaterna. 26,8% betesmark. 14,5% odlingsbar mark. Skog 3,9%. 29% odlad jord. 4,2% av landytan odlad totalt i Arabstaterna. 1,59% skog förloras årligen.
Brist - överbefolkning - låg produktivitet.
Dålig tillgång och stor efterfrågan.  I Arabstaterna är det stor skillnad mellan de som har och inte har. Arabstaterna har 1% av vattnet och 5% av befolkningen globalt. 1000 m3 vatten per person 2001. Under är allvarlig brist. 6.000-7000 m3 per person i Europa. 2/3 delar av vattnet i Arabstaterna används till jordbruket. Befolkningen i Arabstaterna ökar och var 1980 172 miljoner, 2007 331 miljoner och beräknas vara 385 miljoner2015  enligt FN/UN. Blir ofta vattenkonflikter. Oro i brödköer har lett till flera dödsoffer i Egypten.
Muslimsk befolkning i Europa har ökat från 29,6 miljoner 1990 till, 44,1 miljoner 2010 och beräknas öka till 58 miljoner 2030. Globalt beräknas den muslimska befolkningen öka med 35% från  1,6 miljarder 2010 till  2,2 miljarder 2030. (Pewforum.org)
Vattenbrist för 3 miljarder 2025 av totalt 8 miljarder invånare globalt. 
Värst i Sub-Sahara Afrika. Allvarlig minskning av grundvattnet både i Europa och Arabländerna. Förbrukas mer vatten än det ökar. Tar lång tid att återvinnas, mycket aldrig.
Det föds 1,6 barn per kvinna i i-länderna mot 3,1 i u-länderna. 103-170 pojkar per kvinna i Asien och Afrika. Cirka 60% unga under 25 år. Beräknas bli cirka 100 miljoner omkring 22 år 2050. 58 miljoner flickor bortgifts före 18 års ålder i u-länderna eller 1 av 3 flickor. 1 av 9 eller 15 miljoner tvångsbortgifts före 10-14 års ålder.  30% unga eller 50 miljoner saknar arbete i Arabvärlden mot 14% globalt. Hur ordnar Arabstaterna arbete åt alla?
Födslotalet gått ner från 6,5 barn per kvinna till 3,6. Beräknas vara 2,0 i Arabvärlden 2015 mot 1,2 - 1,1 globalt. 
Positivt om det lyckas att minska befolkningen i Arabvärlden. Men är det möjligt? Trots minskat barnafödande globalt ökar världens befolkning med 1 miljard på 13 år.  Beräknas vara 8 miljarder 2025. .
Befolkning i städerna i arabvärlden 1970  38%. 2005 55%, 2020 60% och mer.
 Ju fler munnar att mätta ju större städer. Landsbygdsbefolkningen minskar överallt, men fördubblas på 20 år i Afrika och 27 år i Asien. Globalt i städerna c:a 50%  2000. 61% 2028 eller 5 miljarder, 69 % 2039 6 miljarder, 77,3% 2050 7 miljarder.
43,0 % (869.918)  i slum i u-länderna och 6,0% i i-länderna (54.068). (UNDP 2003. Statistik för 2001.) Svält ökat med mer än 5% det senaste decenniet i Arabvärlden.
Cirka 25 miljoner svälter i Arabvärlden. 25.000 vuxna och barn dör varje dag av svält och dithörande orsaker  globalt (FAO).

Så man har orsak att fråga, vad gör Arabstaterna för sig själva och världen för att förbättra? För mer information  rekommenderas : http://www.arab-hdr.org/contents/index.aspx?rid=5


Undernourished population map
FAO Hunger globalt.











 











Inga kommentarer:

Skicka en kommentar