lördag 26 maj 2012

Vattenbrist i Egypten?

Kommer utvecklingen att klara det, eller ändras den för Egypten och hur? Ska det bli som i Iran med sharialagar och åtskillnad mellan kvinnor och män? Kommer befolkningen att fortsätta att öka som nu och tillgången på vatten per person och år att minska, städerna att växa och öka mer än landsbygdens befolkning? MENA hade 2002 6,4% av jordens befolkning och 1,4% av vattnet enligt Prb. org. Till 2063 beräknas jordens befolkning öka med 52% medan tillgången på vatten bara med 28%. Egypten får 98% av vattnet utifrån enligt Björklund et al 2000 och The Little green handbook, Picador. Vattenbrist kommer att öka globalt, men värst i uländer. 10 länder delar på Nilens vatten.
Egyptens befolkning har ökat från  35,3 miljoner 1970 till 96,2 miljoner 2025 och tillgången på förnybart vatten per person och år minskat.
1970 var det 35,3 miljoner invånare i Egypten. 2001 69,8 miljoner och 2025 beräknas 96,2 miljoner. Tillgången till förnybart vatten per person och år har stadigt minskat från 1970. Det fortsätter om inget ändras.
Minskat vatten i Egypten per person till undet minimum. 1970 2.460 m3. 2001 1.243 m3 och 2025 903 m3 per person och år.
Från  god tillgång till  ett minimum. Från " water stressed " till " water scarce ". Från 1700 m3 per person och år till 903m3.
Ett land beräknas av experter vara " waterstressed " när  tillgången till förnybart vatten är mellan 1000 m3 - 1700 m3 per person och år.
 " Water scarce " , beräknas ett land vara, som har under 1000 m3 per person och år enligt experter.
12 av världens 15 länder som är  "water scarce" finns i MENA.
Oproportionerligt förhållande tillgång och utbud.
MENA dubblerade befolkningen 1970-2001 från 173 miljoner till 386 miljoner. Den ökar med 2% eller cirka 7 miljoner per år. Näst flest i världen och bara efter sub-Sahara Afrika. Beräknas öka med 50% inom 50 år. Tillgången till vatten har minskat från 1.640 m3 till 1.100 m3 förnybart vatten per person och år. 30%  av befolkningen är under 15  års ålder. Blir ett oproportionerligt antal kvinnor som ska ha barn. Befolkningen ökar trots minskat  barnafödande. Ökar mest i Yemen och Palestina. Det medför för hög efterfrågan och låg tillgång för stabil utveckling.
3/4 av vattnet i MENA finns i Iran, Irak, Syrien och Turkiet. Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libyen, Qatar, Saudi-Arabien, och UAE Förenade Arabemiraten har redan under 250m3 per person och år. Befolkningen ökar mest i Yemen och Palestina, som har sämst ekonomiska och tekniska möjligheter att möta utmaningen med vattenbristen.
För många i städerna för att kunna försörjas.
60% i MENA bor i städerna. Stadsbefolkningen ökar mer än landsbygderns. I 9  länder i MENA lever fler än 3/4 delar i städerna.
Ökad befolkningstäthet  i städerna ger möjlighet  till  mer effektiviserat användande av vatttentillgångar och effektiviserade kostnader för stadsbefolkningen än för befolkningen på landsbygden. Men folk i städerna tenderar att använda mer vatten än på landsbygden.
Teknologiska lösningar är bara på kort sikt.
Befolkningsbegränsning på lång. Orättvisa mellan rika och fattiga länder. Snabb tillväxt av städer har visat sig hindra utveckling av adekvat infrastruktur som effektivare distributionsmetoder, avloppssystem, och regleringsmekanismer. Metoder att bevattna finns men är på kort sikt. Befintlig tekonologi är kostsam. Den kan bara användas olika och orättvist fördelat. Rika länder som Saudi-Arabien har inga problem att bekosta medan länder som Yemen inte har råd. Men teknologiska lösningar innebär bara tillfällig lättnad även för rika länder. På lång sikt gäller bara befolkningsbegränsning och effektiv politik och genomtänkta handlingsprogram. ICPD Program of Action visar olika möjligheter till hållbar utveckling.
Bättrade förhållanden i Egypten och andra länder i liknande situation kan leda till mindre importberoende och minskad emigration till städer och andra länder.
Vilket blir det?
http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/FindingtheBalancePopulationandWaterScarcityintheMiddleEastandNorthAfrica.aspx

8 glas vatten om dagen. Kaffe och apelsinjuice räknas inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar