onsdag 9 maj 2012

Utan lärare stannar Sverige.

Oroligt i skolan. Lärare hoppar av undervisningen. Det är ju början på slutet. Ju färre lärare desto sämre undervisning och färre som kan något. Ju färre lärare och sämre utbildning desto sämre liv för allt fler och slutligen för alla. Blir omöjligt att sköta något som det ska utan utbildning och lärare. Går inte  att hjälpa någon och inte att upprätthålla något konstruktivt, inget samhälle värt namnet.
Utan lärare är vi ingenting och har vi inga rättsmyndigheter, ingen polis, ingen militär, inga sjukhus, ingen vård, inga företag, ingen industri, inga som vårdar miljön, inget jordbruk, inget fiske, ingen forskning, inga tidninar, inga böcker, ingen vetenskap, inget alls av värde.  Sverige stannar och vi är ingenting utan lärare. Får se oss om vart vi ska ta vägen. Har alla det likadant är vi fångna i vår egen fälla.
Lärare slutar för de inte trivs sas på TV. Lärare har demonstrerat för bättre lön. Kanske även för bättre förhållanden? Lärare slutar fast de är rättänkande och kunniga. Inte bara lärare, som inte ansetts rättänkande och tvingats sluta trots att jobbet skötts. Vad kan motivera utvecklingen? Vilken filosofi är fel och vilken ska gälla? Hur anser Sverige att man ska klara detta?  Ska iländerna gå under? Bli uländer? Vilka ska hjälpa uländerna där elever hoppar av?
Världen är indragen i en ideologisk strid nationellt som internationellt. Utveckla det som bör utvecklas och upprätthåll det som är utvecklat. Hur ska det annars vara? Hur ska det gå med Sverige, Europa och världen när det är så här? Världen måste samarbeta bättre. Vill FN också. Utan utbildade människor och bra skola går världen under. Inte bara skolor i några delar av världen, utan i hela!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar