onsdag 16 maj 2012

Två miljarder invånare i Afrika 2050.

Afrikas befolkning beräknas dubbleras till 2050. Är idag 865 miljoner. Befolkningen kommer troligen att mer än fördubblas till 2050.  Beräknas vara 2 miljarder invånare i Afrika 2050. Kontinenten lider redan idag av allvarliga försörjningsproblem.
Inte bara befolkningstillväxt är ett problem som ökar efterfrågan på mat. Utan också äldersstrukturen och urbanisering.
Med minskad fertilitet ökar antalet barn i åldrarna 9 och äldre från 68-81% de närmaste 40 åren. Barn 9 och äldre behöver 70% mer kalorier än barn under 0-8 år. Det leder till 6% ökning av kaloribehovet oberoende av befolkningstillväxten.
Folk flyttar från jordbruksområden till städer. 33%  i städer 2000 och beräknas bli 60,5%  omkring 2050.
Demografiska orsaker är den viktigaste faktorn för efterfrågan på kalorier. Men undersökningar av dietvanor har visat på andra.
Landsbygdsbefolkning rör sig mer och förbrukar mer kalorier än stadsbefolkning. Det skulle leda till färre kalorier på samma antal invånare. Men undersökningar visar att stadsbefolkning inte minskar antalet kalorier utan ändrar matvanor mot på landet och äter mer och att övervikt blir ett problem i städerna. Man äter mer än man behöver och olika och framför allt kött, som är kalorikrävande.. Det ökar på efterfrågan på lokal matproduktion eller ökat beroende av import.

Oväntade förändringar som infrastruktur, regeringar, klimatförändringar och global ekonomi kan ändra förhållandena.

"Kan vi föda världen? " "Hur många blir det att föda?" blir allt vanligare frågor när jordens befolkning uppnått 7 miljarder och fortsätter att öka.
240 miljoner i Sub-Sahara saknar tillräckligt med mat för ett hälsosamt och aktivt liv. Var fjärde invånare där lider av brist på föda.

60 länder gör framsteg och beräknas uppnå FNs mål 2015 att halvera hungern. Men Sub-Sahara Afrika är svårare att ändra och är en utmaning.
Befolkningen ökar i takt med brist på mat. Barnadödligheten har minskat något i regionen från 27-22%, men barnafödandet har ökat med 50% sedan 1990. 30 miljoner barn är undernärda idag i Sub-Sahara Afrika. Det är 5 miljoner fler än för 20 år sedan. Det kan öka eftersom kvinnor har litet att säga till om och familjeplanering har misslyckats. Kultur och tradition hindrar familjeplanering och hög barnadödlighet ses som orsak att skaffa stora familjer. Det leder till ökande problem.

Med en mediumberäkningsmodell beräknas fertiliteten i sub-Sahara Afrika minska från 5,5% barn per kvinna till 3,0 2050.
Även med mer pessimistisk beräkning med en befolkning på 2,2 miljarder 2050 beräknas den minska till 3,5.  2100 kan den vara nere i 2,0 efter att ha gått samma utveckling som i-länderna.
Men  i DCR ( Demokratiska republiken Kongo ) ökar befolkningen trots reformer från 66 miljoner till 148 miljoner 2050.
Fertilitet och befolkningsutveckling i Demokratiska Republiken Kongo.
Sub-Sahara Afrika.

http://www.prb.org/Articles/2012/food-security-aging-urbanization.aspx
http://www.prb.org/Publications/PolicyBriefs/population-food-security-africa-part1.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar