fredag 11 maj 2012

Pension vid 60. Gratis kommunikationer och vård.

Det parti som kommer närmast att vilja  införa dels: pension vid 60, gratis kommunikationer, gratis sjuk-och tandvård,  icke vinstdrivande företag som sköter hyres-och bostadsmarknaden så det inte blir mer beroende av banker, lån och finanskris, 5-6 timmars arbetsdag, trygghetslagstiftning för anställda och så få skatter och bra förhållanden för företag som möjligt, bättre för pensionärer, unga och familjer, toppkvalitet på utbildning, höjd lön för lärare och sjukvårdspersonal, bra vård, rättsmyndigheter, tullkontroll, försvar och minskande invandring, kommer att få min röst i valet 2014. Vill folk ha invandring ska de naturligtvis få.
Bra miljö är viktigt. Grönskande natur och en levande landsbygd , växande skogar, ren luft och friskt vatten med gott om fisk. Medmänsklighet. Allt som är avgörande för ett bra fungerande land och liv. Pengar ska investeras i företag och kreativa satsningar som utbildning, forskning, vägar, vård och kommunikationer. Sparande, investerande, utgifter, inkomster, löner, priser  och vinster ska vara  i balans.
Samma behöver världen. Hur ska den kunna ändras? FN gör mycket. Globalt samarbete måste organiseras bättre och alla parter samarbeta.
Invånarna i städerna ökar globalt med 2,1% medan landsbygden ökar med 0,7%. 
2050 blir det 7 miljarder i städerna. Landsbygdsbefolkningen minskar men fördubblas ändå på 20 år i Afrika och 27 i Asien.  Folk kan inte försörjas på landsbygden i uländerna utan 160.000 om dagen lämnar. De kommer till städer med över en miljard i slum.
 200 miljoner unga män i Afghanistan, Afrika och Indien utan kvinnor att gifta sig med. Flickor aborteras. De ses som oförmögna att försörja en familj. Männen har ofta hoppat av skolan och saknar yrkesutbildning. Skaffar ändå fler barn. Ökar överbefolkningen.  50 miljoner unga män i Afrika vill till Europa enligt undersökningar. 60% av invånarna i Egypten och liknande länder är mellan 15-25 år.
Äldre i världen över 65 ökar. 
Kan bli närmare en miljard eller fler  i uländerna och drygt 200 miljoner i Europa. Av cirka 9,1 miljarder invånare globalt 2050, 651 miljoner i Europa, 5,297 miljarder i Asien (Av i Kina 1,394 miljerder), 1,845 miljarder i Afrika, 815 miljoner i L-America-Carib., Nord- Amerika 450 miljoner, Oceania 46 miljoner, Australien 25 miljoner.
Kvinnorna är cirka 40% av jordens befolkning men äger bara 1% av världsförmögenheten..
 De saknar helt eller har litet nflytande på fredsprocesser, men drabbas lika hårt som män av krig och ekonomiska kriser. 100 miljoner kvinnor i Afrika får inte gå i skolan, äga, ha bankkonto, eller ärva.
Allvarlig brist på vatten i 21 av 22 arabstater. Katastrofal brist för 25 länder i Afrika. Det ökar.
Sexfaldig ökning av efterfrågan på vatten i Europa och Central-Asien. Allvarlig minskning av grundvatten i Europa och olika delar i Asien och allvarligt i Latin Amerika.
Om 150 år blir det 200 miljoner invånare globalt om utvecklingen pågår som nu.
Med 2,5 barn per kvinna blir det 29 miljarder. 3 miljarder kan försörjas som nu  med samma diet som i iländerna och 20 miljarder svältande.
Vatten och jord ökar inte med antalet invånare utan tvärtom.
Risk att brunnar sinar, jorden torkar och svälten får grepp i hela världen som i uvärlden idag. Måste hjälpas åt. Kasta undan religiösa och andra föreställningar som hindrar. Vara kreativa och samarbetsvilliga. FN har ett projekt " Millennium project 2015 ", som förhoppningsvis kommer att åstadkomma mycket. Världen måste vakna, inte bara Sverige.
(Källa. Prb.org, pewforumorg. AHDR, Arab human development report. The little green handbook, Picador)
http://www.huffingtonpost.com/2011/09/19/women-make-only-1-percent-wealth_n_969439.html
http://www.youtube.com/watch?v=ISme5-9orR0
http://www.millennium-project.org/millennium/sof2009.html
http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/80chapterii.pdf
http://www.fao.org/hunger/en/
http://www.prb.org/pdf/WorldPopulationDS02_Eng.pdf
http://www.economist.com/node/15606229?story_id=15606229

copyright Pat Trout


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar