måndag 28 maj 2012

Kvinnor blir minoritet i Sverige?

Varit fler kvinnor än män hittills i Sverige. Nu ändras det så smått, tycks det.
Fler och fler män och de ökar mer än kvinnorna. Invandrar fler, lägre dödstal för män än för kvinnor. På god väg mot fler män i Sverige än kvinnor sammanlagt. Fler muslimska män än ickemuslimska kan det också bli. Kanske fler muslimer totalt än ickemuslimer? Högre födelsetal bland muslimer än bland ickemuslimer. 2,2 barn per muslimsk kvinna i Europa mot 1,2 per ickemuslimsk. Tar väl sin tid, men förr eller senare så kan det vara en majoritet muslimer i Sverige. Beror på.
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318977.aspx
Fler muslimska män per hundra muslimska kvinnor i Europa och Sverige.
I Sverige var det 15,5 % fler muslimska män än muslimska kvinnor 2005-2010 och 14,4% 2025-2030. I Finland 150,9 och 127,6. Norge 115,1 och 120,0. Danmark 111,4 och 106,3.
Tyskland 109,5 och 103,6. Frankrike 97,3 och 103,1. Schweiz 111,5 och 107,0. Ukraina 92,9 och 91,0.
http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx
Blir det fler muslimska män än ickemuslimska i Sverige? När i så fall?
Det föds 2,2 barn per muslimsk kvinna i Europa mot 1,2 per ickemuslimsk. I Sverige 2005-2010 2,5 barn per svensk muslimsk kvinna och 1,8 per svensk ickemuslimsk kvinna. 2025-2030 2,3 per muslimsk kvinna i Sverige och 1,8 per ickemuslimsk. Skillnaden minskar något mellan muslimska kvinnor i Sverige och ickemuslimska. från 0,8 till 0,5 2010-2030.
15% fler muslimska män per hundra muslimska kvinnor i Sverige.
Det invandrar fler muslimska män än kvinnor och de har lägre dödstal i Sverige än kvinnor. Kanske blir fler muslimska män än ickemuslimska kvinnor och fler muslimska män än ickemuslimska män och totat fler muslimska män och kvinnor i Sverige än ickemuslimska? Trenden är så. Beror på hur stor ökning och hur länge. Går nog inte att säga idag. Decennier, århundrade eller aldrig?
http://www.pewforum.org/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe.aspx
Gendercide på flickor. 200 miljoner i Indien och Kina.
http://blog.nj.com/njv_editorial_page/2011/06/choosing_boys_over_girls_a_con_1.html
http://www.economist.com/node/15606229?story_id=15606229
Färre muslimer i Europa med bättre ekonomi för muslimska länder?
Islamska länder ligger genomsnittligt dåligt till ekonomiskt jämfört med kristna västliga, buddhistiska Japan, judiska Israel, Kina och hinduiska Indien, demokratiska Ryssland och Brasilien. Men löneökningar kan göra att företag vill flytta till islamska länder och om dessa tillåter.
Ekonomierna i tredje världen ökar med 5,5% per person om året.
Det lyfter uländer till iländernas nivå. Då utjämnas ekonomierna mellan uländer och iländer och kan medföra att det bara blir ett slags länder. Det kan medföra färre muslimer till Europa och fler, som stannar i sina länder med ökad levnadsstandard. Fler kanske  finner anledning att stanna i Europa av ekonomiska skäl och återvänder.
http://richleebruce.com/b/1st-world-islam.html
delicat rose
Se på blommorna på marken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar