måndag 28 maj 2012

Islam växer inte snabbast i världen.


Islam är inte den religion som växer snabbast i världen som ibland påstås. (World Christian Encyclopedia). Kristendomen har alltid varit större än islam. Inte heller kristendomen växer snabbast. I antal läggs det till fler kristna i världen än någon annan religion. Tillväxttakten för kristendomen är 1,3. Islam 2,13. Bahaias  2,28 och Zoroastrer 2,65.
Kristna beräknas öka med förhållandet 1,7 : 1 mot muslimer i områden där man fritt får välja religion. Muslimska befolkningar beräknas minska till samma nivå som ickemuslimska  allteftersom muslimer får tillgång till västerländsk utbildning och teknologi. Kristna kommer där att fortsätta att öka med förhållandet 1,7 : 1. Nästan det dubbla.
http://www.bible.ca/islam/islam-myths-fastest-growing.htm
2050 beräknas det vara 3,051,564,342 miljoner kristna i världen, 34% fler än år 2000 i 238 länder och 2,229,281,610 miljoner muslimer, 25% fler än år 2000 i 204 länder.
http://www.bible.ca/global-religion-statistics-world-christian-encyclopedia.htm
Slutsats.
1. Fler kristna läggs till jordens befolkning än någon annan religion var dag. Diskussion om "nivå på tillväxt" blir meningslös med dessa data. Faktum är att kristendomen växer snabbast av världens religioner. Det kan ändras men var så 2004.
2. På ingen av de sex kontinenterna växer Muslimers religion mest.
3. Myt eller medveten förfalskning att islam växer mest.
Vart går biståndspengar och rika oljeländers när 850 miljoner svälter i uländerna?
                                                                                                                                                                                      


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar