onsdag 30 maj 2012

Invandrare från MENA och svenskar letar sopor i miljöstugor.

Miljöstugor på grund av överkonsumtion.
För att det var överkonsumtion och man skulle spara på miljön infördes miljöstugor för återvinning av  papper, glas, aluminiumburkar och det, som kan återvinnas istället för att kastas. Man ska "källsortera". En mycket bra reform. Det var överbefolkning och undernäring i världen och man skickar bistånd, som ökas och ökas. Det var bra om det fungerat. Nu stöter man på folk från MENA och de länder, som får bistånd och även svenskar, som letar i miljöstugor i Sverige efter något de kan ta tillvara. Det är såväl äldre som yngre, kvinnor som män. Några talar språk man inte förstår, andra bruten svenska, andra och då särskilt unga ren svenska.
Vanligt att leta efter saker i miljöstugor.
Det låg en gång aluminiumburkar utspridda på golvet i miljöstugan här. En svensk man sa, att det bara var tillfälligt och, att han skulle ta bort. Han sa, att det var värdefullt aluminium i dem och man kunde ta av och sälja. Burkarna var borta nästa gång. Märks när man kommer in i miljöstugan i området, att folk letar efter saker alltsomoftast. Blir troligen allt vanligare. Verkar vanligt redan idag.
Städerna och befolkningarna växer. Särskilt i uländerna.
Städerna växer i världen och även i Sverige. Mest i uländerna. Befolkningar ökar. 80% av all befolkningstillväxt och drygt 84% av befolkningen i världen i uländerna. Folk flyttar hit för försörjning. Då blir det mer och mer sopor som kastas och som ska återvinnas. Skogen har minskat med hälften globalt. Vatttenbrist i världen och även i Europa.
Man sparar så mycket man kan.
Man får spara allt man kan själv, om man så har jobb, är arbetslös, sjukskriven eller har pension. Ett sätt att själv spara är att flytta och få lägre bokostnad/hyra. Ett annat mindre lyckat, att gå istället för att ta buss eller pendel. Man kan köpa busskort varannan månad och gå varannan. Beror ju på hur långt man har och om knäna håller. Blir nog mer sådant man får lista ut. Använda samma plastpåse flera gånger när man handlar istället för att köpa ny varje gång. Ekonomierna kan ju inte hålla i evighet med ökande efterfrågan och befolkningstillväxt. Man måste spara och ordna tillvaron själv bäst man kan när löner och pensioner inte klarar prishöjningar och ökande skatter. För hur ska standarden höjas eller ens kunna upprätthållas som nu?
Spara in på mat och vatten när efterfrågan överskrider tillgången?
Kanske man måste spara in på maten och vattnet? Vattnet behövs till jordbruk och industri, som får ökad efterfrågan. Alltför hög leder till mindre mat och vatten per person. Soppa en dag, middag nästa? Finns områden i världen där man bara får ett mål mat om dagen. Därför folk flyttar. Konstigt nog begränsar man inte barnafödandet.
Jord, gräs och vatten räcker inte för behoven.
Mer folk leder till fler kor för kött. Det leder till ökat behov av gräs. Kan inte bli mer jord och gräs än som finns. Jord, gräs och vatten räcker inte till behoven. Markerna betas av och klarar inte mer. Blir inte mer mark för att efterfrågan på mat ökar. Följden blir överbetning och jordar som torkar och inte ger mer. Vattnet räcker inte till mer. Blir inte mer. Folk måste lämna landsbygden för städerna. Det ökar efterfrågan på kött eftersom man äter mer kött och förbrukar mer vatten per person i städer än på landsbygden. När efterfrågan överskrider tillgången leder det till ökad brist och slum hur mycket som än byggs ut av allt som krävs för mänsklig överlevnad. Jord och vatten är ändliga. Efterfrågan måste anpassas. Varför skulle Sverige vara annorlunda än andra och klara sig bättre? Som all nybyggnation? Utan hänsyn till miljö och utsikt. Går ett tag, men hur länge utan reformer? Enkel matematik.
Alla kan inte starta företag och lyckas med aktieplaceringar. Reformer behövs.
I arabstater och andra uländer med dålig ekonomi och stora befolkningar tjänar man bara $1-2 om dagen. De ökar sina befolkningar oproportionerligt. Har brist på mat och vatten. Alla kan ju inte starta nya företag som Volvo, IKEA och Ellos eller lyckas med aktieplaceringar. Krävs säskilda kvaliteter och begåvning för det, som få  har. Risk att företagen flyttar från länder med höga löner till länder med låga. Kina och Indien får det bättre och bättre. Ökar med 5% om året cirka. Om lönerna ökar för mycket där flyttar kanske företag från dem till länder med lägre lön. Då förlorar Indien och Kina det de vunnit. Europa också. Måste alltså till reformer för att det ska bli bätrre där det behövs. Inte bara bistånd och företag.
Partier som införde miljöstugorna omöjliggör nu bättre miljö och levnadsstandard och försämrar istället.
Reformer måste till i länder som växer oproportionerligt. Bättrade jordbruk, bättre sanitet, mer vatten och mat per person. Uländerna har mer nytta av bättrat jordbruk än industri. Krävs barnbegränsning och ökande krav på självförsörjning. Samarbete. Inte splittring. Företag får tillverka saker som håller längre och inte bara någon säsong. Datorer, fordon, båtar, maskiner, kläder, lampor, byggnader som håller länge och upp till 100 år eller mer.
Inget är säkert. Oäskerheten stor.
Man vet inte. Inget är säkert nu längre. Det verkar mer som iländer blir uländer istället för att det blir likvärdig standard. Det blir inte färre, som behöver bistånd och klarar sig själva utan fler. Oviljan till reformer är tydlig. Kanske vant sig vid bistånd? Går till annat och andra än som är meningen? Därför lär det också bli fler och fler från både uländer och Sverige, som kommer att leta efter användbara saker i miljöstugorna i Sverige och hela Europa. Inte den utveckling man väntat eller önskat precis.

http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx

Exempel på oönskad sophantering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar